Petra Skládalová

Referentka kulturního oddělení Instituto Cervantes de Praga

 

V jakých letech jsem studovala hispanistiku na FF UK?
1998 – 2004

Co jsem dělala po absolvování VŠ?
2004 – 2005 Sekretářka na Velvyslanectví Peru v ČR

Kde pracuji nyní?
Instituto Cervantes de Praga, referentka kulturního oddělení

Co mě na mé práci baví?
Kontakt se španělským jazykem a prostředím, práce v týmu se španělskými kolegy, příprava různorodého kulturního programu zahrnujícího všechny umělecké disciplíny.

Jak mne na tuto práci připravilo studium na FF UK?
Studium mi umožnilo získat všeobecný rozhled o španělské literatuře, historii a umění, rozšířilo moji slovní zásobu, což využívám při překládání textů i v konverzaci se španělskými kolegy, umělci a odborníky z rozličných oborů.

Co mi obecně dalo studium hispanistiky?
Potvrdilo a prohloubilo můj zájem o španělskou a hispanoamerickou kulturu.

Kdybych mohla vrátit čas, udělala bych při studiu něco jinak?
Zůstala bych hned po ukončení magisterského studia na škole a pokračovala studiem doktorským. Po uplynutí několika let a zapojení do pracovního procesu je již těžké se do školy vracet, i když se mi podařilo absolvovat alespoň dálkový Máster de Gestión Cultural na univerzitě v Alcalá de Henares, k jehož studiu mě přijali právě na základě absolvování studia hispanistiky na FF UK a složení zkoušky DELE ze španělštiny.

Co bych naopak určitě jinak neudělala?
Výběr oboru, který jsem zkombinovala s učitelským minimem, a tak se mohu v případě změny zaměstnání ucházet o práci učitelky španělštiny na jazykové, základní či střední škole. Škoda jen, že v roce zahájení mého studia nebylo více možností kombinací oborů.

Na co nejraději vzpomínám?
Na přednášky a cvičení v budovách FF UK v historickém centru Prahy (nám. Jana Palacha, Celetná, Hybernská), na semestr na univerzitě v Zaragoze v rámci programu Erasmus, na osobnosti profesorů J.Forbelského, B.Zavadila, H.Vydrové, A.Houskové a dalších, kteří se s námi podělili o svou moudrost a znalosti.