Uchazeč o bc. studium Španělština

Španělské oddělení ÚRS nabízí dva typy bakalářského studia:
Hispanistika (filologické studium) a Španělský jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání (učitelské studium)

 

Pro oba typy studia nabízíme přípravný kurz, který je zcela zdarma a je otevřen všem zájemcům. Přípravný kurz s vyučujícími proběhne v online v sobotu 20. ledna 2024 od 9:30. Po celý rok je dále dostupná série procvičovacích materiálů a prezentací. Vzhledem k tomu, že byl v letošním roce zrušen Den otevřených dveří, nabízíme také kratší online setkání s vyučujícími, která jsou otevřená všem zájemcům o studium (19. ledna, 29. ledna a 8. února, vždy od 18:00). Podrobné informace a všechny odkazy naleznete zde.

 

Pozor: učitelské studium Španělský jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání je možné studovat pouze v kombinaci s dalším učitelským oborem (seznam učitelských oborů na FF UK viz http://ucitelstvi.ff.cuni.cz, dále je možná kombinace s tělesnou výchovou na FTVS) Filologický program Hispanistika můžete studovat samostatně i v kombinaci s jiným programem na FF UK, nesmí se ale jednat o program učitelský.

Nejprve se podívejte na videoprezentace obou programů, abyste věděli, do čeho jdete 🙂

 

Jaké předměty zaměřené na španělštinu a španělsky psané literatury nabízí bakalářské studium? Stručného průvodce celým studiem najdete zde:

A teď pár prezentací, které by Vám měly pomoci s rozhodováním, jaké studium je pro Vás nejlepší:

 

Jaký je rozdíl mezi oběma typy studia? Co mají naopak společného? Jaký typ studia je pro mne nejlepší? Jak se liší přijímačky a je možné přihlásit se na oba typy studia? Na všechny otázky Vám odpoví prezentace Učitelství, nebo filologie

 

 

 

Proč studovat španělštinu právě na FF UK? Co Vám studium u nás může nabídnout? Jak se přihlásit? Na tyto otázky odpoví prezentace Proč studovat španělštinu na FF UK

 

 

 

Co vše se o španělštině dozvíte na FF UK? Co se skrývá pod filologickým i učitelským studiem španělštiny? To vše Vám prozradí prezentace Hispánská abeceda

 

 

 

 

Proč studovat učitelství španělštiny na FF UK 

 

Pokud nemáte zcela jasno v tom, že chcete být učitelem, a přemýšlíte, jaké možnosti budoucího uplatnění Vám nabízí studium španělštiny, podívejte se na medailonky našich absolventů

 

 

 

 

 

 

Přístup do aplikace přihlášky a obecné informace o programech a přijímacím řízení na FF UK naleznete zde:

Web Oddělení přijímacího řízení FF UK: https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/uchazec/

Hispanistika – přihláška: https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/bakalarske-obory/hispanistika/

Španělský jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání – přihláška: https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/bakalarske-obory/ucitelske-programy/spanelsky-jazyk-literatura-se-zamerenim-na-vzdelavani/

 

Přesvědčili jsme Vás, že španělština na FF UK je to pravé? To jsme rádi 🙂 Tak už jen zvládnout přijímací zkoušku. Tady se dozvíte, jak vypadá a jak se na ni připravit:

Nejlépe se na přijímací zkoušku můžete připravit za pomoci našich přípravných kurzů, které jsou zdarma. Níže nicméně přinášíme stručnější popis, který shrnuje to nejdůležitější a platí pro filologické i učitelské studium.

Struktura přijímací zkoušky

Přijímací zkouška:

jednokolová (ústní)

Předměty přijímací zkoušky:

1. motivace ke studiu, zájem o obor a praktická znalost jazyka (max. 20 bodů)

2. gramatický systém španělštiny a všeobecné znalosti z jazykovědy (max. 40 bodů)

3. španělská a hispanoamerická literatura v kontextu kulturních dějin (max. 40 bodů)

Další požadavky:

Seznam četby španělské a hispanoamerické literatury (v překladu či originále) – nejméně 10 položek, strukturovaný životopis (eventuálně doplněný také informacemi o uchazečových dosavadních zkušenostech s užíváním španělštiny – např. absolvované odborné soutěže, jazykové kurzy apod., u učitelského studia je možné předložit k nahlédnutí i materiály dokládající zájem o pedagogickou činnost, např. potvrzení o vedení zájmových kroužků) – obojí se předkládá u přijímací zkoušky.

Podrobnější popis přijímací zkoušky

Přijímací zkouška je obdobná pro učitelské i filologické studium, rozdíl je pouze v první části, kde se u učitelského studia klade větší důraz na motivaci a předpoklady k pedagogické činnosti, u studia filologického se klade větší důraz na předpoklady k teoretičtějšímu studiu jazyka a literatury. Části 2 a 3 jsou totožné. V případě, že si uchazeč podal přihlášku do filologického i učitelského studia, skládá přijímací zkoušku pouze jednou, přičemž okruh č. 1 je delší a je pro každý typ studia hodnocen samostatně.

Požaduje se dobrá znalost španělštiny (schopnost plynule mluvit a číst, zvládnutí základního gramatického systému – minulé časy, subjunktiv apod.) a předpoklady k filologickému studiu: všeobecné znalosti z jazykovědy (v rozsahu středoškolského učiva z českého jazyka), schopnost komentovat přečtená literární díla se znalostí terminologie a literárního i historického kontextu.

1) Motivace ke studiu a praktická znalost jazyka
Tato část sestává z krátké konverzace ve španělštině, při níž student prokáže schopnost prakticky používat španělštinu, reagovat na otázky komise týkající se jeho motivace ke studiu, zájmů, studijních cílů apod. Uchazeč dále přečte a přeloží krátký španělský text (např. článek z novin nebo časopisu). Celá tato část probíhá ve španělštině

Doporučená literatura:
Macíková, O. – Mlýnková, L. Velká španělská gramatika. Brno: Computer Press.
Alonso Raya, R. – Castañeda Castro, A. – Martínez Gila, P. et al. Gramática básica del estudiante de español. Barcelona: Difusión.
Prokopová, L. Španělština. Praha: Leda.

2) Gramatický systém španělštiny a všeobecné znalosti z jazykovědy
Druhá část probíhá ve španělštině a češtině. Nejprve je uchazeč na základě konkrétního textu dotázán na určitý jev španělské gramatiky a měl by být schopen ho ve španělštině stručně objasnit, uvést praktické příklady apod. Posléze v češtině prokazuje znalost základních lingvistických termínů, které jsou probírány v rámci hodin českého jazyka a literatury na gymnáziích. Předpokládá se také základní znalost o povaze španělského jazyka (např. do jaké jazykové rodiny patří a proč, rozdíly mezi minulými časy v češtině a španělštině apod.).

Doporučená literatura:
Černý, J. Úvod do studia jazyka. Olomouc: Rubico.
Čermák, F. Jazyk a jazykověda. Praha: Karolinum.

3) Španělská a hispanoamerická literatura v kontextu kulturních dějin
Tato část probíhá v češtině. Uchazeč předloží seznam nejméně deseti děl španělské a hispanoamerické literatury, která přečetl (v originále či v překladu). Tento seznam by měl být pokud možno vyvážený, tj. měl by obsahovat díla autorů španělských i hispanoamerických, neměl by být složen převážně z děl jediného autora apod. Na základě předloženého seznamu jsou uchazeči položeny otázky na charakteristiku děl, na literární nebo historické souvislosti daného díla, na porozumění základním pojmům. Uchazeč má prokázat porozumění některým z přečtených děl a schopnost zasadit je do panoramatu světové literatury a literárních směrů.

Doporučená literatura:

Historie Španělska
Chalupa, J. Španělsko. Praha: Libri.

Španělská a hispanoamerická literatura
Slovník spisovatelů Španělska a Portugalska. Praha: Libri.
Slovník spisovatelů Latinské Ameriky. Praha: Libri.
Doslovy k překladům přečtených děl.

Literatura – Orientační seznam děl, který může uchazeči usnadnit orientaci ve španělské a hispanoamerické literatuře

U zkoušky uchazeč předloží seznam neméně deseti děl španělské a hispanoamerické literatury, která přečetl (v překladu nebo v originále). Níže přinášíme stručný orientační seznam několika děl, která existují v českých překladech a mohou být pro uchazeče zajímavá. Tento seznam však v žádném případě není závazný. Jedná se pouze o návrhy, které mají usnadnit orientaci a poskytnout tipy.

 

Tři pikareskní romány

Miguel de Cervantes: Příkladné novely

Lope de Vega: divadelní hry

Pedro Calderón de la Barca: divadelní hry

Miguel de Unamuno: Mlha

Federico García Lorca: Dům Bernardy Alby; Krvavá svatba

Miguel Delibes: Pět hodin s Mariem

Javier Marías: Vzpomínej na mě zítra při bitvě

Juan Marsé: Poslední odpoledne s Terezou; Ještěrčí ocásky

Eduardo Mendoza: Pravda o případu Savolta

Javier Cercas: Vojáci od Salaminy

Enrique Vila-Matas: Bartleby a spol.

Fernando Aramburu: Vlast

 

Rubén Darío: Kentaurovy slzy (povídky)

Rómulo Gallegos: Doña Bárbara

Ricardo Güiraldes: Don Segundo Sombra

Horacio Quiroga: Návrat anakondy (povídky)

Juan Rulfo: Llano v plamenech (povídky)

Jorge Luis Borges: povídky

Mario Benedetti: Díky za oheň

Julio Cortázar: povídky

Gabriel García  Márquez: Kronika ohlášené smrti; Dvanáct povídek o poutnících

Mario Vargas Llosa: Pantaleón a jeho ženská rota; Kozlova slavnost; Tetička Julia a zneuznaný génius

Manuel Puig: Nejhezčí tango

Isabel Allende: Dům duchů

Luis Sepúlveda: Stařec, který četl milostné romány

Héctor Tizón: Krásy světa

Mariana Enríquez: Co nám oheň vzal; Tohle je moře

Samantha Schweblin: Ptáci v ústech (povídky); Mimo dosah

Juan Gabriel Vásquez: Hluk padajících věcí; Reputace

Fernando Vallejo: Madona zabijáků

Andrés Barba: Město světla

Karina Sainz Borgo: V Caracasu bude nejspíš stále tma

Had, který se kouše do ocasu (antologie hispanoam. fantastických povídek), ed. Eva Lukavská

Druhý břeh Západu (výběr hispanoamerických esejů), ed. Anna Housková

 

 

 

Úvod > Španělština > Uchazeč > Uchazeč o bc. studium Španělština