Závěrečné práce

Od ak. roku 2017/18 se závěrečné práce odevzdávají v elektronické podobě (přes SIS) a v tištěné podobě vždy ve dvou exemplářích na sekretariátu ÚRS (termín je stejný jako pro odevzdání elektronické verze práce). Tištěné verze prací mohou být pouze v kroužkové vazbě (tj. není nutná pevná vazba), je možný oboustranný tisk. Tištěná podoba se musí přesně shodovat s verzí odevzdanou elektronicky.

Zajímá mne formální úprava závěrečných prací

Rozsáhlý seznam odborných časopisů pro romanisty, které můžete využít při hledání bibliografie (články jsou dostupné online)

Píši

Úvod > Italština > Závěrečné práce