Závěrečné práce

Závěrečné práce se odevzdávají pouze v elektronické podobě (přes SIS). Tištěná verze není vyžadována.

Zajímá mne formální úprava závěrečných prací

Rozsáhlý seznam odborných časopisů pro romanisty, které můžete využít při hledání bibliografie (články jsou dostupné online)

Píši

Úvod > Italština > Závěrečné práce