Termíny SZZK

Termíny dle Harmonogramu akademického roku 2020/2021

Typ státní zkoušky  

Termín státní zkoušky

(od – do)

Termín odevzdání závěrečné práce do SISu

(odevzdává se jen elektronická verze, tištěná není požadována)

Termín odevzdání závazné přihlášky ke státní zkoušce
Státní zkouška bakalářská – BZK 1. 2. 2021 12. 2. 2021

17. 12. 2020

15. 12. 2020
14. 6. 2021 25. 6. 2021 18. 5. 2021 11. 5. 2021
1. 9. 2021 8. 9. 2021 3. 8. 2021 13. 7. 2021
Státní zkouška magisterská – SZZK 25. 1. 2021 5. 2. 2021 17. 12. 2020 8. 12. 2020
14. 6. 2021 25. 6. 2021 18. 5. 2021 11. 5. 2021
1. 9. 2021 10. 9. 2021 3. 8. 2021 13. 7. 2021
Úvod > Termíny SZK > Termíny SZZK