Termíny SZZK

Termíny dle Harmonogramu akademického roku 2022/2023

Typ státní zkoušky  

Termín státní zkoušky

(od – do)

Termín odevzdání závěrečné práce do SISu

(odevzdává se jen elektronická verze, tištěná není požadována)

Termín odevzdání závazné přihlášky ke státní zkoušce
Státní zkouška bakalářská – BZK 23. 1. 2023 10. 2. 2023 13. 12. 2022 7. 12. 2022
12. 6. 2023 23. 6. 2023 16. 5. 2023 10. 5. 2023
1. 9. 2023 14. 9. 2023 25. 7. 2023 12. 7. 2023
Státní zkouška magisterská – SZZK 23. 1. 2023 10. 2. 2023 13. 12. 2022 7. 12. 2022
12. 6. 2023 23. 6. 2023 16. 5. 2023 10. 5. 2023
1. 9. 2023 14. 9. 2023 25. 7. 2023 12. 7. 2023

Úvod > Termíny SZK > Termíny SZZK