Termíny SZZK

Termíny dle Harmonogramu akademického roku 2023/2024

 

Typ státní zkoušky  

Termín státní zkoušky

(od – do)

Termín odevzdání závěrečné práce do SISu

(odevzdává se jen elektronická verze, tištěná není požadována)

Termín odevzdání závazné přihlášky ke státní zkoušce
Státní zkouška bakalářská – BZK + SZZK

(termíny jsou jednotné pro obě závěrečné zkoušky!)

22. 1. 2024 9. 2. 2024 12. 12. 2023 6. 12. 2023
10. 6. 2024 21. 6. 2024 14. 5. 2024 9. 5. 2024
2. 9. 2024 13. 9. 2024 23. 7. 2024 9. 7. 2024

Úvod > Termíny SZK > Termíny SZZK