Termíny SZZK

Podrobné harmonogramy státních zkoušek leden / únor 2019

Lusobrazilská studia Francouzská filologie Hispanistika

 

Termíny dle Harmonogramu ak. roku 2018/2019

Typ státní zkoušky  

Termín státní zkoušky

(od – do)

Termín odevzdání závěrečné práce na sekretariát ÚRS Termín odevzdání závazné přihlášky ke státní zkoušce
Státní zkouška bakalářská – BZK 28. 1. 2019 8. 2. 2019 3. 1. 2019 14. 12. 2018
10. 6. 2019 21. 6. 2019 6. 5. 2019 9. 5. 2019
2. 9. 2019 11. 9. 2019 30. 7. 2019 11. 7. 2019
Státní zkouška magisterská – SZZK 21. 1. 2019 1. 2. 2019 3. 1. 2019 7. 12. 2018
10. 6. 2019 21. 6. 2019 6. 5. 2019 9. 5. 2019
2. 9. 2019 13. 9. 2019 30. 7. 2019 11. 7. 2019
Úvod > Termíny SZK > Termíny SZZK