Katalánština

Centre Carlemany de Llengua Catalana: Lic. Andreu Bauçà i Sastre, M.A., Ph.D.

Katalánštinu lze u nás studovat jako volitelný, případně povinně volitelný předmět. FF UK má lektorát katalánského jazyka podporovaný andorrskou vládou. Lektorát nabízí krom praktických kurzů katalánštiny také kurzy katalánské literatury, kulturní aktivity, stipendia pro pobyty v Katalánsku a další. V rámci studia katalánštiny je možné si udělat mezinárodní zkoušku z tohoto jazyka.

Katalánštinu lze zvolit jako druhý románský jazyk (kredity za absolvování kurzu se započítávají jako povinně volitelné) nebo studovat jako předmět zcela volitelný. Katalánština je tradičně velmi oblíbená především mezi studenty Hispanistiky a Francouzské filologie. Její studium pak umožňuje zaměřit se na katalánštinu i v bakalářské nebo diplomové práci (analýza zvoleného aspektu katalánské literatury, případně srovnávací studie mezi katalánštinou a románským jazykem, jehož filologii student absolvuje).

Všechny informace najdete na stránkách www.epep.cz

Úvod > Katalánština