Termíny BZK

Podrobné harmonogramy červnových BZK podle oborů

BZK_IT

BZK_FR

BZK_HISP

BZK_POR

 

Termíny dle Harmonogramu ak. roku 2018/2019

Typ státní zkoušky  

Termín státní zkoušky

(od – do)

Termín odevzdání závěrečné práce na sekretariát ÚRS a do SISu
Termín odevzdání závazné přihlášky ke státní zkoušce
Státní zkouška bakalářská – BZK 28. 1. 2019 8. 2. 2019 3. 1. 2019 14. 12. 2018
10. 6. 2019 21. 6. 2019 6. 5. 2019 9. 5. 2019
2. 9. 2019 11. 9. 2019 30. 7. 2019 11. 7. 2019
Státní zkouška magisterská – SZZK 21. 1. 2019 1. 2. 2019 3. 1. 2019 7. 12. 2018
10. 6. 2019 21. 6. 2019 6. 5. 2019 9. 5. 2019
2. 9. 2019 13. 9. 2019 30. 7. 2019 11. 7. 2019

 

 

 

Úvod > Termíny SZK > Termíny BZK