Další knihovny

Knihovna Jana Palacha

Kde ji najdu?

Přímo na fakultě (vchod je v přízemí vedle bufetu, pak po schodech dolů).

Komu je určena a co si zde mohu vypůjčit?

Knihovna je určena především studentům bakalářských oborů. Je zde zastoupena základní studijní literatura (včetně velkých gramatik a slovníků). Přímo v knihovně jsou k dispozici počítače i kopírky. Velkým prostorem disponuje moderně zařízená studovna, kde můžete bádat nad knížkami nebo si jen odpočinout od ruchu fakulty.

Národní knihovna

Kde ji najdu?

V Klementinu (v těsné blízkosti fakulty).

Komu je určena a co si zde mohu vypůjčit?

Knihovna především pro studenty a pedagogy z vysokých škol. Najdete tu velké množství beletrie v románských jazycích i v překladech, gramatiky románských jazyků, skripta, staré a vzácné tisky, odborné časopisy… A v neposlední řadě i krásné prostředí a rozsáhlé studovny. Zkrátka skoro vše, nač si vzpomenete. Pořízení průkazky se určitě vyplatí, využijete ji v bakalářském i magisterském studiu.

Městská knihovna Praha

Kde ji najdu?

Téměř všude, MKP má po Praze více než 40 poboček. Nejblíže fakultě je Ústřední knihovna na Mariánském náměstí (vedle Klementina).

Komu je určena a co si zde mohu vypůjčit?

Knihovna není přímo zaměřena na odbornou veřejnost, v rámci studia ji tedy využijí spíše studenti bakalářských oborů. Knihovna disponuje skutečně rozsáhlými fondy beletrie v českém překladu, můžete si zde půjčit velké množství jazykových učebnic nebo třeba skripta. Zejména francouzštináři a španělštináři najdou i beletrii v originále. A samozřejmě ji můžete využít, kdykoli si budete chtít odpočinout a přečíst si třeba nejnovější detektivku (knihy jsou velmi brzy po svém vydání k dispozici čtenářům).

Knihovny Instituto Cervantes, Instituto Camões, Institut Français a Istituto Italiano di Cultura.

Kde je najdu?

V centru města. Toto jsou přesné adresy:

Instituto Cervantes – Na Rybníčku 6, Praha 2

Instituto Camões – v Oettingenu, Josefská 6, Praha 1

Institut Français – Štěpánská 35, Praha 1

Istituto Italiano di Cultura – Šporkova 14, Praha 1

Komu jsou určeny a co si v nich mohu vypůjčit?

Knihovny nabízejí především krásnou literaturu v originále, nejrůznější jazykové příručky, gramatiky a učebnice. Šíře fondů a poskytovaných služeb se liší v závislosti na konkrétním institutu, někde existuje možnost vypůjčit si
i DVD s filmy, CD s hudbou, audioknihy apod. Knihovnu konkrétního institutu využijí studenti bakalářského i magisterského programu, buď přímo při studiu, nebo při relaxaci a zlepšování jazykové kompetence ve studovaném jazyce.

 

 

Úvod > Knihovny > Další knihovny