Tomáš Popek

V jakých letech jsem studovala hispanistiku na FF UK?
1994-2001

Co jsem dělal/a po absolvování VŠ?
V lokalizačních firmách (Moravia, Jonckers), kde jsem měl na starosti překlady systému Microsoft Windows do 110 jazyků. A současně ve volném čase technické a komerční překlady z angličtiny a španělštiny.

Kde pracuji nyní?
Ve společnosti Y Soft jako lokalizační koordinátor a jako konzultant v oblasti lokalizace SW.

Co mě na mé práci baví?
Různorodost práce, spojující manažerské schopnosti, IT znalosti a jazykové vzdělání. Cestování po světě, komunikace s překladateli z celého světa.

Jak mne na tuto práci připravilo studium na FF UK?
Poskytlo mi neocenitelný přehled kulturní, lingvistický, historický a geografický.

Co mi obecně dalo studium hispanistiky?
Přátele na celý život, pobyt v Granadě v rámci programu Erasmus.

Na co nejraději vzpomínám?
Na studentská léta obecně, na všechny přednášející profesory, na výhled z oken Filozofické fakulty a na vlašák v bufetu školy.