Nmgr. studium

Lusobrazilská studia

 

Studijní plán naleznete zde.

Podrobný rozpis předmětů pro lingvistický a literární modul naleznete zde.

 

Profil absolventa

 

Absolvent má výbornou znalost evropské i brazilské portugalštiny (úroveň C2), ucelené znalosti lingvistických disciplín aplikovaných na portugalský jazyk, literární teorie a literárních a kulturních dějin Portugalska a Brazílie i vhled do evropských a latinskoamerických kulturních souvislostí. Má předpoklady k doktorskému studiu a k vědecké práci v oboru. Může se uplatnit v profesích jako překladatel, nakladatelský redaktor, pracovník ve sdělovacích prostředcích, diplomatických službách, státní správě, mezinárodních institucích, podnikatelské sféře či v humanitárních organizacích.

Úvod > Portugalština > Nmgr. studium