Lukáš Mathé

Zpravodaj České televize

 

V jakých letech jsem studoval/a hispanistiku na FF UK?
2002-2007
(studoval jsem také komparatistiku a italianistiku)

Co jsem dělal po absolvování VŠ?
Učitel na Gymnáziu Na Vítězné pláni, aprobace ČJ a literatura, španělština, italština

Kde pracuji nyní?  
Zpravodaj České televize na Slovensku

Co mě na mé práci baví?
Práce s jazykem, informacemi, setkávání s lidmi, kreativita

Jak mne na tuto práci připravilo studium na FF UK?
Studium mi poskytlo široký všeobecný přehled především v literatuře a kultuře, naučilo mě přemýšlet nad abstraktními problémy, analyzovat je a pracovat kriticky s informacemi, vhled do struktury jazyka mi pomáhá při každodenní novinářské práci.

Na co nejraději vzpomínám?
Především na lingvistické hodiny a na literární semináře