Románské literatury

Pro všeobecné informace (ISP, stipendia, žádosti, formuláře atd.) týkající se doktorského studia: http://www.ff.cuni.cz/studium/doktorske-studium/

Studijní plán viz plany.ff.cuni.cz

 

Studijní program: Filologie

Studijní obor:  Románské literatury

Specializace:

  • francouzská literatura a literatury frankofonních zemí
  • italská literatura
  • portugalsky psané literatury
  • rumunská literatura
  • španělsky psané literatury

Oborová rada

Předsedkyně:   prof. PhDr. Eva Voldřichová Beránková, Ph.D.

Členové:

Mgr. et Mgr. Eva Blinková Pelánová, Ph.D.

Mgr. Šárka Grauová, Ph.D

prof. PhDr. Anna Housková, CSc.

prof. PhDr. Petr Kyloušek, CSc.

Mgr. Chiara Mengozzi, Ph.D.

doc. Mgr. Daniel Nemrava, Ph.D.

doc. PhDr. Aleš Pohorský, CSc.

doc. Juan Antonio Sánchez Fernández, Ph.D.

Mgr. Silvie Špánková, Ph.D.

prof. Mgr. Jiří Špička, Ph.D.

doc. PhDr. Marie Voždová, Ph.D.

 

 

Úvod > Románské literatury