Románské literatury

Pro všeobecné informace (ISP, stipendia, žádosti, formuláře atd.) týkající se doktorského studia: http://www.ff.cuni.cz/studium/doktorske-studium/

 

Studijní program: Filologie

Studijní obor:  Románské literatury

Specializace:

  • francouzská literatura a literatury frankofonních zemí
  • italská literatura
  • portugalsky psané literatury
  • rumunská literatura
  • španělsky psané literatury

Oborová rada   (schváleno vědeckou radou FF UK 18.9.2008)

Předsedkyně:   doc. PhDr. Eva Voldřichová Beránková, Ph.D.

Členové:

Mgr. et Mgr. Eva Blinková Pelánová, Ph.D.

PhDr. Alice Flemrová, Ph.D.

Mgr. Šárka Grauová, Ph.D

doc. PhDr. Marie Vožďová, Ph.D.

prof. PhDr. Anna Housková, CSc.

prof. Petr Kyloušek, CSc.

doc. PhDr. Eva Lukavská, CSc.

doc. PhDr. Jiří Pelán, Ph.D.

doc. PhDr. Aleš Pohorský, CSc

doc. Juan Antonio Sánchez Fernández, Ph.D.

Mgr. Silvie Špánková, Ph.D.

 

Úvod > Románské literatury