Petr Zavadil

Zpravodaj České televize

 

V jakých letech jsem studoval/a hispanistiku na FF UK?

1994-2000

Co jsem dělal/a po absolvování VŠ?

Po tehdy ještě povinné vojenské službě jsem záhy nastoupil do redakce zahraničního zpravodajství na televizi Nova. To bylo v lednu roku 2002.

Kde pracuji nyní?

Dělám stále totéž, jen pro jinou firmu. V roce 2007 jsem přestoupil do České televize. V jejích barvách teď pracuji jako stálý zahraniční zpravodaj ve Francii. Ve volných chvílích se snažím překládat španělské, jihoamerické i francouzské autory, které mám rád.

Co mě na mé práci baví?

Pestrost; možnost potkávat lidi; možnost nepotkávat lidi; jistá dávka samostatnosti a tvořivosti; spěch a čekání v proměnlivém poměru; intenzivní ponor do cizojazyčného prostředí; práce s jazykem i jeho provázání s obrazem.

Jak mne na tuto práci připravilo studium na FF UK?

Jazykovou výbavou. Spolu s hispanistikou jsem studoval i francouzštinu. Teď z Francie často jezdím pracovat i do Španělska. Především díky tomu, že obě řeči ovládám.

Co mi obecně dalo studium hispanistiky?

Několik celoživotních přátel.

Kdybych mohl/a vrátit čas, udělal/a bych při studiu něco jinak?

Určitě bych chodil častěji do školy.

Co bych naopak určitě jinak neudělal/a?

Určitě bych nechodil méně často do přilehlých pohostinských zařízení.

Na co nejraději vzpomínám?

Na studentský pobyt v Granadě. A na Bohumila Zavadila, jak se mě u zkoušky z historické mluvnice zeptal, jestli nejsem jeho příbuzný. Po mé záporné odpovědi dodal: „Stejně by vám to k ničemu nebylo.“