Vydávané časopisy

Ústav románských studií je vydavatelem nebo spoluvydavatelem následujících časopisů:

 

Acta Universitatis Carolinae – Philologica – Romanistica Pragensia

Svět literatury

Časopis pro moderní filologii

Linguistica Pragensia

 

Zájemcům o románské literatury doporučujeme též časopis Plav, měsíčník pro světovou literaturu. Podílejí se na něm studenti ÚRS.

Úvod > Věda a výzkum > Vydávané časopisy