Adéla Koťátková

Studentka nmgr. programu Katalánská filologie na Universitat de València, výzkumná pracovnice na Katedře filologie a evropských kultur na Universitat Jaume I v Castellónu

 

V jakých letech jsem studovala hispanistiku na FF UK?

Hispanistiku jsem studovala mezi lety 2011 a 2015. Po dokončení jsem nastoupila na rok na navazující magisterské studium, které jsem přerušila z důvodu práce a studia v zahraničí. Během studií jsem vyjela dvakrát do Valencie v rámci programu Erasmus.

Co jsem dělala po absolvování VŠ?

Po absolvování Hispanistiky jsem se přihlásila na magisterské studium Katalánské filologie (Assessorament Lingüístic i Cultura Literària) na Univerzitě ve Valencii. Během obou pobytů jsem na této univerzitě vyučovala seminář o českém jazyce a kultuře v katalánštině. Na tento seminář se mohli zapsat všichni členové akademické obce. V rámci spolupráce s ústavem Servei de Política Lingüística jsem měla mimo jiné možnost učit na workshopech o valencijské kultuře a jazyce pro zahraniční studenty. Také jsem přednášela na několika středních školách o výhodách studia na vysoké škole v obou úředních jazycích.

Kde pracuji nyní? 

V říjnu 2016 jsem nastoupila jako výzkumná pracovnice (investigadora predoctoral) na Katedru filologie a evropských kultur na Univerzitě Jaume I v Castellónu. Zapojila jsem se do interdisciplinárního projektu Lenguaje y cultura de la salud, který propojuje humanitní a zdravotní vědy. V rámci tohoto projektu budu také psát svou disertační práci. Vedle povinností spojených s výzkumem a v budoucnosti i s výukou se starám o časopis Cultura, Lenguaje y Representación, který vydává univerzita.

Co mě na mé práci baví?

Tato práce mi vlastně splnila můj sen věnovat se naplno lingvistice. Líbí se mi, že mohu pokračovat na univerzitní půdě, kde se neustále něčemu učím, ať už od starších kolegů nebo od studentů. Má práce mi umožňuje poznat spoustu zajímavých lidí, které jsem znala jen z jejich knih a článků. Výhodou je také to, že mohu díky výborným pracovním podmínkám i nadále udržovat akademický kontakt s katedrou v Praze.

Jak mne na tuto práci připravilo studium na FF UK?

Pro moji práci je nejdůležitější znalost obou úředních jazyků, a to jak praktická, tak teoretická. Předměty na Hispanistice mi pomohly zdokonalit si španělštinu a lépe pochopit její fungování. Studium dalších románských jazyků ​v​ ​rámci​ ​povinně​ ​volitelných​ ​předmětů, např. katalánštiny, bylo díky vědomostem z předmětů jako je fonetika, normativní mluvnice nebo syntax mnohem jednodušší.

Již během bakalářského studia mi byla umožněna spolupráce na projektu týkajícího se jazykových korpusů, která mi posloužila mimo jiné jako první kontakt se světem výzkumu. Další podstatnou součástí práce na univerzitě je výuka. Díky vyučujícím tohoto oboru mě přednášení nadchlo a zároveň jsou pro mě velkou inspirací pro to, jak bych v budoucnu ráda vedla své hodiny.

Co mi obecně dalo studium hispanistiky?

Vysoká kvalita výuky mě připravila na to, abych mohla vykonávat různá povolání související s tímto oborem. Měla jsem možnost poznat zcela odlišným způsobem jazyk, literaturu, historii a kulturu nejen španělsky mluvících zemí, ale i těch, kde se mluví jinými románskými jazyky. Vedle těchto znalostí mě na Hispanistice naučili přemýšlet jinak a lépe mluvit cizím jazykem na veřejnosti.

Kdybych mohla vrátit čas, udělala bych při studiu něco jinak?

Kdybych mohla vrátit čas, myslím, že bych si lépe rozvrhla studium. Splnila bych více předmětů ve druhém ročníku, abych měla více času na státní závěrečné zkoušky a na bakalářskou práci.

Co bych naopak určitě jinak neudělala?

Určitě bych si nezvolila jiný obor. Také jsem velmi spokojená s volbou druhého románského jazyka, protože hodiny na Lektorátu katalánštiny mě nadchly už od začátku a díky nim jsem si vybrala pro svůj Erasmus právě Univerzitu ve Valencii.

Na co nejraději vzpomínám?

Nejraději bez pochyby vzpomínám na přátelské prostředí, které na tomto oboru vládne. Také bylo úžasné být v kolektivu, ve kterém jsme všichni měli velmi podobné zájmy a kde jsme si navzájem pomáhali.