Denisa Škodová

Překladatelka, redaktorka, lektorka španělštiny, metodická vedoucí lektorů v jazykové škole

 

V jakých letech jsem studovala hispanistiku na FF UK?
2001-2007

Co jsem dělala po absolvování VŠ?
Po čtyřech letech studia hispanistiky jsem z jednooborového studia přešla na dvouoborové, když jsem si ke španělštině přidala ještě anglistiku-amerikanistiku. Tím se mi studium poněkud protáhlo a VŠ jako takovou jsem dokončila až v roce 2010. V průběhu studia i po něm jsem ale vždy v různé intenzitě pracovala na volné noze: jako lektorka jazyků ve firemních kurzech, koordinátorka firemních kurzů a později metodická vedoucí lektorů v jedné jazykové škole, dále jako překladatelka či redaktorka hispánské sekce internetového literárního časopisu Iliteratura.cz. S hispánskými a českými přáteli jsme také pořádali a nadále pořádáme, a to už přes deset let, španělská literární setkání Luces de Bohemia (studenti hispanistiky jsou tímto vřele zváni!). V letech 2010-2015 jsem také externě vyučovala španělštinu, angličtinu a kultury a literatury španělsky a anglicky mluvících zemí na Literární akademii (ta dnes již neexistuje, její akreditace ale od letošního roku částečně převzala Vysoká škola kreativní komunikace).

Kde pracuji nyní?  
Nyní jsem nadále na volné noze a spíše překládám, než vyučuji – v současné době doprovázím svého muže v Madridu, kde působí na Českém centru, a dokončuji doktorské studium na pražské hispanistice.

Co mě na mé práci baví?
Baví mě právě to, že jsem mohla zůstat v oboru, který mě naplňuje. Jazyky, literatura a kultura mě vždycky zajímaly a bavily. Kombinace výuky a překládání mi navíc maximálně vyhovuje – člověk neprosedí celý den jen u počítače a obě práce jsou kreativní. A mně osobně píše vyhovuje volný režim než práce s celodenní pevnou pracovní dobou.

Jak mne na tuto práci připravilo studium na FF UK?
Rozhodně dostatečně – znalost praktického jazyka jsem si díky němu prohloubila, literatura španělsky mluvících zemí dostala jasnější obrysy, oblíbila jsem si nové autory a zjistila, že látky a témat ke studiu je v tomto oboru tolik, že jsem se rozhodla ve studiu pokračovat. A nepovinný překladatelský seminář Anežky Charvátové byl k nezaplacení, na těch 8:20 člověk vstal i rád :-).

Co mi obecně dalo studium hispanistiky?
Větší rozhled a samostatnost, respekt ke znalostem odborníků v mém oboru, pokoru… Spoustu příjemných chvil se zajímavými knihami a taky mnoho dobrých přátel.

Kdybych mohla vrátit čas, udělala bych při studiu něco jinak?
Pominu-li věci typu „na tuto a tuto zkoušku bych se bývala lépe připravila“, asi nikoli.

Co bych naopak určitě jinak neudělala?
Určitě bych si opět nenechala ujít možnost strávit akademický rok na Erasmu ve Španělsku (v mém případě v Santiagu de Compostela). Byl to nesmírně obohacující rok.

Na co nejraději vzpomínám?
Na příjemné studijní zázemí, podporu a kolegialitu ze strany spolužáků i vyučujících. Vždycky jsem měla pocit, že hispanisté jsou cosi jako jedna „parta“. Už od prvního ročníku jsme byli považováni za kolegy, což bylo rozhodně motivující a student pak cítí větší odvahu, pokud jde například o přihlášení práce do Premio Iberoamericano apod. Shrnuto a podtrženo: byla to krásná léta a jsem za ně vděčná.