Bc. studium

Studijní plán naleznete zde.

Profil absolventa bakalářského studia

Absolvent bakalářského studia je obeznámen se základy lingvistiky, literární teorie a dějin literatury. Spolu s praktickou znalostí portugalštiny (úroveň C1) a znalostí dalších dvou cizích jazyků získá vhled do evropského filologického myšlení a euroamerické kultury. Širší rozhled v humanitních disciplínách pak vytváří podmínky pro profesní flexibilitu absolventa  i pro další vzdělávání.

Komunikace v portugalském jazyce slovem i písmem (produktivní znalost) na úrovni C1 EER, bude disponovat prakticky orientovanými znalostmi geografických a kulturně-historických reálií lusofonní kulturní oblasti a bude mít znalost interkulturních aspektů komunikace. Pro praxi je absolvent připraven i dalšími znalostmi všeobecné úrovně dané studiem na humanitní fakultě, kterými jsou: vhled do principů profesionální práce v humanitní oblasti, nahlédnutí do interdisciplinární souvislosti s dalšími obory, seznámení s odbornými a redakčními dovednostmi, schopnost zacházet s domácí a výběrově též cizojazyčnou odbornou literaturou, kultivovaná formulační schopnost, schopnost tvůrčího myšlení.

Absolventi bakalářského studia mají předpoklady uplatnit se v širokém spektru prací, jako jsou redaktoři, jazykoví asistenti v médiích, jazykoví asistenti v nakladatelství, ve výstavnictví, asistenti v obchodních firmách, v neziskových organizacích, v kongresových agenturách, ve festivalových agenturách, asistenti cestovních agentur, delegáti cestovních agentur v konkrétních destinacích, asistenti ve strukturách MZV, EU, Evropského parlamentu, pracovníci na vyslanectvích a v kulturních centrech portugalsky mluvících zemí v ČR, pracovníci v kulturních střediscích ČR v lusofonních zemích.

Úvod > Portugalština > Bc. studium