Bc. studium

Tříleté bakalářské studium – obor Portugalistika

Bakalářské studium oboru portugalistika je otevřeno od r. 2009.

Absolvent může pokračovat ve studiu navazujícího magisterského oboru Lusobrazilská studia.

Studijní plán naleznete zde.

Manuál pro studenty prvního ročníku.

Profil absolventa bakalářského studia

Absolvent bakalářského studia je obeznámen se základy lingvistiky, literární teorie a dějin literatury. Spolu s praktickou znalostí portugalštiny (úroveň C1) a znalostí dalších dvou cizích jazyků získá vhled do evropského filologického myšlení a euroamerické kultury. Širší rozhled v humanitních disciplínách pak vytváří podmínky pro profesní flexibilitu absolventa  i pro další vzdělávání.

Komunikace v portugalském jazyce slovem i písmem (produktivní znalost) na úrovni C1 EER, bude disponovat prakticky orientovanými znalostmi geografických a kulturně-historických reálií lusofonní kulturní oblasti a bude mít znalost interkulturních aspektů komunikace. Pro praxi je absolvent připraven i dalšími znalostmi všeobecné úrovně dané studiem na humanitní fakultě, kterými jsou: vhled do principů profesionální práce v humanitní oblasti, nahlédnutí do interdisciplinární souvislosti s dalšími obory, seznámení s odbornými a redakčními dovednostmi, schopnost zacházet s domácí a výběrově též cizojazyčnou odbornou literaturou, kultivovaná formulační schopnost, schopnost tvůrčího myšlení.

Absolventi bakalářského studia mají předpoklady uplatnit se v širokém spektru prací, jako jsou redaktoři, jazykoví asistenti v médiích, jazykoví asistenti v nakladatelství, ve výstavnictví, asistenti v obchodních firmách, v neziskových organizacích, v kongresových agenturách, ve festivalových agenturách, asistenti cestovních agentur, delegáti cestovních agentur v konkrétních destinacích, asistenti ve strukturách MZV, EU, Evropského parlamentu, pracovníci na vyslanectvích a v kulturních centrech portugalsky mluvících zemí v ČR, pracovníci v kulturních střediscích ČR v lusofonních zemích.

Úvod > Portugalština > Bc. studium