PhDr. Dana Kratochvílová, Ph.D.

E-mail: dana.kratochvilova@ff.cuni.cz

Konzultace

  • ZO (září): 6.9. 13.00-14.00, 115/P; 12.9. 16.15-17.15, 115/P; 19.9. 08.30-09.30, 115/P; 25.9. 9.00-9.30, 115/P

Publikace

  • Čermák P., Kratochvílová D.: Životní jubileum profesora Bohumila Zavadila. Časopis pro moderní filologii, 2016, č. • no. 98, s. • p. 140-142. ISSN 0008-7386.
  • Kratochvílová D.: František Čermák: Jazyk a slovník: Vybrané lingvistické studie. Časopis pro moderní filologii, 2016, č. • no. 98, s. • p. 282-283. ISSN 0008-7386.
  • Kratochvílová D.: Usos de diminutivos en los actos de habla directivo-volitivos. Acta Universitatis Carolinae - Philologica, 2016, č. • no. Neuveden, s. • p. 87-102. ISSN 0567-8269.
  • Kratochvílová D.: El subjuntivo español como tema central de investigación. Acta Universitatis Carolinae - Philologica, 2016, č. • no. Neuveden, s. • p. 197-209. ISSN 0567-8269.
  • Čermák P., Nádvorníková O., Štichauer P., Jindrová J., Hricsina J., Krinková Z., Laufková P., Kratochvílová D., Černikovská Š., Bratánková L., Jančík J., Petrík D., Třísková E.: Románské jazyky a čeština ve světle paralelních korpusů. Praha, Karolinum, 2015. 318 s. • p. ISBN 978-80-246-2872-1.
  • Kratochvílová D.: The use of the parallel corpus InterCorp in foreign language teaching. In Krings H., Kühn B.: Fremdschprachliche Lernprozesse. Erträge des 4. Bremer Symposions zum Fremdsprachenlehren und -lernen an Hochschulen. Bochum, AKS-Verlag Bochum, 2015, s. • p. 278-282. ISBN 978-3-925453-62-5.
  • Kratochvílová D.: Univerzální koncepce modality a její aplikace na španělský modální systém. Časopis pro moderní filologii, 2014, č. • no. 96, s. • p. 58-73. ISSN 0008-7386.
  • Kratochvílová D.: Selección de modo indicativo o subjuntivo con adverbios como quizá(s), tal vez, posiblemente y probablemente. Acta Universitatis Carolinae - Philologica - Romanistica Pragensia, 2013, č. • no. 19, s. • p. 137-148. ISSN 0567-8269.
  • Kratochvílová D.: Las relaciones entre el significado modal real y el significado modal potencial en español. Linguistica Pragensia, 2013, č. • no. 23, s. • p. 73-83. ISSN 0862-8432.

Závěrečné práce

 

Úvod > Vyučující > Španělština > PhDr. Dana Kratochvílová, Ph.D.