PhDr. Záviš Šuman, Ph.D.

E-mail: zavis.suman@ff.cuni.cz

Konzultace

 • ZO (září): st 14.00-15.00, 109/P

Publikace

 • Šuman Z.: La Mesnardière contre Castelvetro : polémique sur les moeurs du personnage tragique. In Barbafieri C., Vialleton J.: Vices de style et défauts esthétiques (XVIe-XVIIIe siècle). Paris, Classiques Garnier, 2017, s. • p. 255-267. ISBN 978-2-406-06492-3.
 • Šuman Z.: Laboratoire tardif du symbolisme: doctrine vitaliste de Tancrède de Visan. In Voldřichová - Beránková E., Grauová Š.: Dusk and Down. Literature between two Centuries. Praha, Vydavatelství FFUK, 2017, s. • p. 421-457. ISBN 978-80-7308-704-3.
 • Voldřichová - Beránková E., Grauová Š., Svatoň V., Sánchez Fernández J., Kalivodová E., Jamek V., Flemrová A., Housková A., Marigó G., Humpál M., Melmoux-Montaubin M., Ébert-Zeminová C., Sirovátka Š., Blinková Pelánová E., Šuman Z. , et al.: Dusk and Dawn. Literature between Two Centuries. Praha, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017. 509 s. • p. ISBN 978-80-7308-704-3.
 • Šuman Z.: Křehká Erminie ve zbroji: ohlédnutí za Madame de Staël. Cizí jazyky, 2016, č. • no. 59, s. • p. 32-38. ISSN 1210-0811.
 • Šuman Z.: Claudel a střední Evropa. Slovo a smysl (Word and Sense), 2016, č. • no. 13, s. • p. 104-120. ISSN 1214-7915.
 • Šuman Z.: Belgická literatura. In Housková A., Svatoň V.: Pokusy o renesanci západu. Literární a duchovní východiska na přelomu 19. a 20. století. Praha, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2016, s. • p. 589-592. ISBN 978-80-7308-674-9.
 • Housková A., Svatoň V., Voldřichová - Beránková E., Binarová M., Melmoux Montaubin M., Flemrová A., Pelán J., Sánchez Fernández J., Sirovátka Š., Tvrdík M., Humpál M., Kalivodová E., Grauová Š., Poláková D., Šuman Z. , et al.: Pokusy o renesanci Západu. Literární a duchovní východiska na přelomu 19. a 20. století. Praha, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2016. 766 s. • p. ISBN 978-80-7308-674-9.
 • Šuman Z.: Symbolismus v podání Tancrèda de Visan. Svět literatury, 2015, č. • no. 25, s. • p. 27-31. ISSN 0862-8440.
 • Šuman Z.: Interprétation du khrèstos aristotélicien: La Mesnardière, Chapelain, Heinsius versus la dramaturgie cornélienne dans Médée. In Zoberman P.: Interpretation in/of the Seventeenth Century. Newcastle upon Tyne, Cambridge Scholars Publishing, 2015, s. • p. 169-179. ISBN 978-1-4438-7180-8.
 • Šuman Z., Putna M., Vaníček J.: Jakub Deml: Moji přátelé a smrt. Praha, Academia, 2015. 572 s. • p. ISBN 978-80-200-2402-2.
 • Šuman Z.: Za obzory klasické Quellenforschung: komparatistický příspěvek ke studiu vrcholných děl Gérarda de Nerval. Svět literatury, 2015, č. • no. 25, s. • p. 219-225. ISSN 0862-8440.
 • Šuman Z.: Instabilité dans l'imaginaire de Jean Lorrain : Échos et reflets dans Monsieur de Phocas. Acta Universitatis Carolinae - Philologica - Romanistica Pragensia, 2015, č. • no. neuveden, s. • p. 41-47. ISSN 0567-8269.
 • Putna M., Šuman Z., Vaníček J.: Jakub Deml: Mystické překlady. Praha, Academia, 2014. 818 s. • p. ISBN 978-80-200-2446-6.
 • Šuman Z.: Pnutí mezi symbolismem a modernou: Kalíšek na kostky Maxe Jacoba. Svět literatury, 2014, č. • no. 24, s. • p. 28-33. ISSN 0862-8440.
 • Putna M., Šuman Z.: Jakub Deml : Prvotiny. Praha, Academia, 2013. 910 s. • p. ISBN 978-80-200-2216-5.
 • Šuman Z.: Vraisemblance dans "Héraclius" de Pierre Corneille : théorisation de la crédibilité. In Medium et scopus : Jazyky literatury v edukaci a komunikaci. Praha, Univerzita Karlova v Praze - Nakladatelství Karolinum, 2013, s. • p. 71-78. ISBN 978-80-246-2503-4.
 • Šuman Z.: Chaos veselí, veselý chaos. Poznámky k Figarově svatbě. In Bláznivý den, aneb Figarova svatba. Praha, Národní divadlo, 2012, s. • p. 24-34. ISBN 978-80-7258-395-9.
 • Šuman Z.: Energie v raném básnickém díle Saint-Johna Perse. Svět literatury, 2012, č. • no. 22, s. • p. 148-173. ISSN 0862-8440.
 • Šuman Z.: La représentation de l''espace dramaturgique dans la tragédie classique. Les vues théoriques confrontées a la dramaturgie racinienne dans Esther. Études romanes de Brno, 2011, č. • no. 32, s. • p. 107-119. ISSN 0231-7532.
 • Šuman Z.: Dramatický ethos: konceptualizace mores v dramatickém básnictví. Chapelain, La Mesnardière, Corneille. Svět literatury (Problems of literature), 2010, č. • no. XX, s. • p. 28-56. ISSN 0862-8440.
 • Šuman Z.: Galantní kultura ve Francii 17. a 18. století. Svět literatury, 2010, č. • no. 19, s. • p. 205-209. ISSN 0862-8440.
 • Šuman Z.: Démon teorie. Souvislosti, 2010, č. • no. 21, s. • p. 297-300. ISSN 0862-6928.
 • Šuman Z.: Dramatický ethos - konceptualizace mores v dramatickém básnictví. Svět literatury (Problems of literature), 2010, č. • no. 20, s. • p. 28-56. ISSN 0862-8440.

Závěrečné práce

 

Úvod > Vyučující > Francouzština > PhDr. Záviš Šuman, Ph.D.