doc. Mgr. Pavel Štichauer, Ph.D.

E-mail: pavel.stichauer@ff.cuni.cz

  • zástupce ředitele Ústavu románských studií
  • vedoucí Oddělení italianistiky
  • správce SIS pro Italianistika
  • vyučující lingvistických předmětů
  • šéfredaktor časopisu Linguistica Pragensia

Konzultace

  • ZO: po předchozí domluvě e-mailem

Publikace

    Odrážky:

Závěrečné práce

 

Úvod > Vyučující > Italština > doc. Mgr. Pavel Štichauer, Ph.D.