Věda a výzkum

1) V oblasti lingvistické jsou předmětem výzkumu jak jednotlivé románské jazyky v pohledu synchronním a diachronním, tak i románské jazyky jako celek. Významným tématem je rovněž srovnávací výzkum románských jazyků a češtiny.

2) V oblasti literární jsou předmětem výzkumu francouzsky, italsky, portugalsky a španělsky psané literatury, teorie a metodologie literární vědy.

Mezi profilové projekty, řešené na ÚRS, patří granty, výzkumné záměry, vnitřní výzkumné záměry a časopis Romanistica Pragensia.

Výsledky výzkumu jsou soustavně publikovány v monografiích, odborných článcích a sbornících, viz přehled publikační činnosti vyučujících.

Úvod > Věda a výzkum