Daniela Glozová

Project manager ve společnosti Lobkowicz Events Management, s.r.o. v Lobkowiczkém paláci na Pražském hradě a na zámku v Nelahozevsi

 

V jakých letech jsem studovala hispanistiku na FF UK?

1994/2000

Co jsem dělala po absolvování VŠ?

Po složení státní zkoušky jsem nastoupila do překladatelského oddělení společnosti Soluziona, dnes Indra.

Kde pracuji nyní? 

Pracuji ve společnosti Lobkowicz Events Management s.r.o. v Lobkowiczkém paláci na Pražském hradě a na zámku v Nelahozevsi na pozici project manager.

Co mě na mé práci baví?

Baví mě jednání se zahraničními klienty, příprava jejich programu a realizace. Motivující je fakt, že finance dále plynou do obnovy Lobkowiczkých sbírek, oprav objektů spravovaných rodinou a tím to celé dává smysl.

Jak mne na tuto práci připravilo studium na FF UK?

Jazyková vybavenost je pro moji práci zásadní. Určitě je to i práce s textem a analytické myšlení. Mnohokrát jsem využila nabyté znalosti nejen vzhledem k propojení roudnické větve Lobkowiczů prostřednictvím Maríi Maximilianě Manrique de Lara y Mendoza, Vratislavově manželce pocházející ze Španělska, která s sebou do Čech přivezla sošku Pražského Jezulátka.

Co mi obecně dalo studium hispanistiky?

Rozšířilo mi obzory, otevřelo cestu ke španělské a latinskoamerické literatuře, umožnilo ponor do poezie, zjednodušilo studium dalších románských jazyků.

Na co nejraději vzpomínám?

Vzpomínám velmi ráda na komorní atmosféru přednášek s prof. PhDr. Josef Opatrným, CSc.,  prof. Forbelským, docentem a „středověkým rytířem“ Bohumilem Zavadilem. Pak jsou to také hodiny strávené se spolužáky v nedaleké pivnici U Rudolfina.