Francouzština

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA VÝJEZDY V RÁMCI PROGRAMU ERASMUS+ NA ROK 2024/2025

PŘIHLÁŠKY DO 11. března 2024

Přihlásit se může každý student, který

  • je v době výjezdu zapsán do akreditovaného bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu na FF UK
  • je v době výjezdu zapsán minimálně do 1. ročníku bakalářského studia nebo dalšího typu studia (magisterského, doktorského)
  • bude po celé období studijního pobytu v zahraničí řádně zapsán ke studiu na FF UK

Kritéria výběrového řízení:

  1. přednost mají studenti magisterského studia
  2. výběr univerzity je řádně zdůvodněn v motivačním dopise
  3. celková úroveň studijních výsledků
  4. přednost mají studenti Francouzské filologie (před studenty jiných oborů)
  5. přednost mají studenti, kteří na stáž Erasmus vyjíždějí poprvé (před studenty, kteří žádají o druhovýjezd)

SEZNAM PARTNERSKÝCH UNIVERZIT JE K DISPOZICI ZDE (pdf).

POZOR: uchazeči z řad studentů mimo Francouzskou filologii musí absolvovat ústní pohovor ve francouzštině u Erasmus koordinátora pro Francouzskou filologii (Olga Nádvorníková – olga.nadvornikova@ff.cuni.cz), kromě studentů Francouzštiny pro mezikulturní komunikaci.

POZOR! Po odevzdání přihlášky do webové aplikace zašlete koordinátorce Erasmus programu pro Francouzskou filologii e-mail s tímto vyplněným dokumentem ZDE (olga.nadvornikova@ff.cuni.cz), obsahujícím mj. životopis a motivační dopis ve francouzštině pro první zvolenou univerzitu, na niž si student podal přihlášku (1 odstavec). VŠECHNY PODKLADY JE NUTNO ZASLAT NEJPOZDĚJI 11. března 2024 (VČETNĚ).

Úvod > Studium v zahraničí > Francouzština