Francouzština

 

Výběrové řízení na výjezdy v rámci programu Erasmus+ v akademickém roce 2021/2022 (Francouzská filologie a učitelství)

 

Termín podání přihlášek: do 19. března 2021

Koordinátorka programu Erasmus pro francouzštinu: dr. Olga Nádvorníková

Pokud plánujete výjezd do zahraničí, přečtěte si nejprve obecné informace o zahraničních výjezdech pro studenty ÚRS.

Seznam partnerských univerzit

Přihlásit se může každý student, který

  • je v době výjezdu zapsán do akreditovaného bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu na FF UK
  • je v době výjezdu řádně zapsán na FF UK minimálně do 2. a maximálně do 4. ročníku bakalářského studia, navazující magisterský student pak maximálně do třetího ročníku, a magisterský student pětiletého programu maximálně do šestého ročníku
  • bude po celé období studijního pobytu v zahraničí řádně zapsán ke studiu na FF UK

Kritéria výběrového řízení:

  1. přednost mají studenti magisterského studia
  2. výběr univerzity je řádně zdůvodněn v motivačním dopise
  3. celková úroveň studijních výsledků
  4. přednost mají studenti Francouzské filologie (před studenty jiných oborů)
  5. přednost mají studenti, kteří na stáž Erasmus vyjíždějí poprvé (před studenty, kteří žádají o druhovýjezd)

POZOR: uchazeči z řad studentů mimo Francouzskou filologii musí absolvovat ústní pohovor ve francouzštině u Erasmus koordinátora pro Francouzskou filologii (Olga Nádvorníková – olga.nadvornikova@ff.cuni.cz), kromě studentů Francouzštiny pro mezikulturní komunikaci.

POZOR! Po odevzdání přihlášky zašlete koordinátorce Erasmus programu pro Francouzskou filologii e-mail s upřesněním priorit mezi třemi univerzitami, na jejichž výběr máte nárok (olga.nadvornikova@ff.cuni.cz), a s motivačním dopisem ve francouzštině pro první z univerzit ve výběru (1 odstavec).

Úvod > Studium v zahraničí > Francouzština