Přípravný kurz Hispanistika a učitelství španělštiny

Pro všechny zájemce o studium španělštiny na FF UK nabízíme prezenční přípravný kurz, který je zcela zdarma, s ohledem na pandemickou situaci se bude konat online. Můžete využít i procvičovacích materiálů, které jsou dostupné po celý rok (také zdarma).

Více informací

Přípravný kurz Francouzská filologie a učitelství francouzštiny

Pro všechny zájemce o studium francouzštiny na FF UK nabízíme online přípravný kurz, který je zcela zdarma.

Více informací

Minoritní jazyky Pyrenejského poloostrova

ÚRS nabízí volitelné praktické kurzy baskičtiny, galicijštiny a katalánštiny i kurzy katalánské a baskické kultury. Poznejte s námi minoritní jazyky Pyrenejského poloostrova.

Více informací

Volitené online kurzy praktické španělštiny

Všem zájemcům o praktické procvičování španělštiny nabízíme volitelné kurzy, které jsou kompletně v režimu online.

Více informací

Francouzština

Italština

Portugalština

Španělština

Katalánština

Uchazeč
Bc. studium
Nmgr. studium
Ph.D. studium

Závěrečné práce
Požadavky k BZK
Požadavky k SZZK
Facebook
Uchazeč
Bc. studium
Nmgr. studium
Ph.D. studium
Závěrečné práce
Požadavky k BZK
Požadavky k SZZK
Facebook
Uchazeč
Bc. studium
Nmgr. studium
Ph.D. studium
Závěrečné práce
Požadavky k BZK
Požadavky k SZZK
Facebook
Uchazeč
Bc. studium
Nmgr. studium
Ph.D. studium
Závěrečné práce
Požadavky k BZK
Požadavky k SZZK
Facebook
Obecné informace
Kurzy
Rozvrh
Diplomy
Stipendia
Kultura
Filologické studium
Učitelské studium

Bc. a Nmgr.
Románské jazyky,
Románské literatury
Ph.D.
Filologické studium
Bc. a Nmgr.

Románské jazyky,
Románské literatury
Ph.D.
Filologické studium
Bc.

Románské jazyky,

Románské literatury
Ph.D.
Filologické studium
Učitelské studium

Bc. a Nmgr.
Románské jazyky,
Románské literatury
Ph.D.
Volitelné
pro Bc. a Nmgr.

Románské jazyky,
Románské literatury
Ph.D.