100 František/Jorge Listopad

Výzva k zaslání příspěvků do sborníku 100 František/Jorge Listopad (vydání: prosinec 2021, uzávěrka pro zaslání příspěvků: 30. září 2021).

Více informací

Odkazy na základní studijní literaturu

Základní studijní literatura ke státním zkouškám na Hispanistice a Francouzské filologii je dostupná i online přes katalog UK nebo přes NDK Kramerius. Zde naleznete odkazy na ta nejdůležitější díla.

Více informací

Přípravný kurz Hispanistika a učitelství španělštiny

Pro všechny zájemce o studium španělštiny na FF UK nabízíme procvičovací materiály k přijímací zkoušce, které jsou online, zdarma a jsou k dispozici po celý rok.

Více informací

Volitené online kurzy praktické španělštiny

Všem zájemcům o praktické procvičování španělštiny nabízíme volitelné kurzy, které jsou kompletně v režimu online.

Více informací

Francouzština

Italština

Portugalština

Španělština

Katalánština

Uchazeč
Bc. studium
Nmgr. studium
Ph.D. studium

Závěrečné práce
Požadavky k BZK
Požadavky k SZZK
Facebook
Uchazeč
Bc. studium
Nmgr. studium
Ph.D. studium
Závěrečné práce
Požadavky k BZK
Požadavky k SZZK
Facebook
Uchazeč
Bc. studium
Nmgr. studium
Ph.D. studium
Závěrečné práce
Požadavky k BZK
Požadavky k SZZK
Facebook
Uchazeč
Bc. studium
Nmgr. studium
Ph.D. studium
Závěrečné práce
Požadavky k BZK
Požadavky k SZZK
Facebook
Obecné informace
Kurzy
Rozvrh
Diplomy
Stipendia
Kultura
Filologické studium
Učitelské studium

Bc. a Nmgr.
Románské jazyky,
Románské literatury
Ph.D.
Filologické studium
Bc. a Nmgr.

Románské jazyky,
Románské literatury
Ph.D.
Filologické studium
Bc.

Románské jazyky,

Románské literatury
Ph.D.
Filologické studium
Učitelské studium

Bc. a Nmgr.
Románské jazyky,
Románské literatury
Ph.D.
Volitelné
pro Bc. a Nmgr.

Románské jazyky,
Románské literatury
Ph.D.