Zhodnoťte kurzy letního semestru

Tento letní semestr byl opravdu zvláštní, ale i tak nás velmi zajímá Vaše hodnocení kurzů a za zpětnou vazbu Vám budeme vděční, zapojte se prosím do evaluací. Hodnocení probíhá do 14. června.

Více informací

Aktualizované podmínky přijímacího řízení v návaznosti na stav nouze

Na svém posledním jednání dne 14. 5. 2020 schválil Akademický senát FF UK změnu podmínek přijímacího řízení na bakalářské a navazující magisterské obory a programy pro akademický rok 2020/2021. Došlo k podstatným úpravám a zjednodušení přijímací zkoušky takřka u všech otvíraných oborů a programů.

Více informací

Přípravný kurz Hispanistika a Španělský jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání

Pro všechny zájemce o bc. obory Hispanistika a Španělský jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání nabízíme online přípravný kurz, který je zcela zdarma.

Více informací

Volitené online kurzy praktické španělštiny

Všem zájemcům o praktické procvičování španělštiny nabízíme volitelné kurzy, které jsou kompletně v režimu online.

Více informací

Francouzština

Italština

Portugalština

Španělština

Katalánština

Uchazeč
Bc. studium
Nmgr. studium
Ph.D. studium

Závěrečné práce
Požadavky k BZK
Požadavky k SZZK
Facebook
Uchazeč
Bc. studium
Nmgr. studium
Ph.D. studium
Závěrečné práce
Požadavky k BZK
Požadavky k SZZK
Facebook
Uchazeč
Bc. studium
Nmgr. studium
Ph.D. studium
Závěrečné práce
Požadavky k BZK
Požadavky k SZZK
Facebook
Uchazeč
Bc. studium
Nmgr. studium
Ph.D. studium
Závěrečné práce
Požadavky k BZK
Požadavky k SZZK
Facebook
Obecné informace
Kurzy
Rozvrh
Diplomy
Stipendia
Kultura
Francouzská filologie:
Bc. a Nmgr.
Románské jazyky
,
Románské literatury:
Ph.D.
Italianistika:
Bc. a Nmgr.
Románské jazyky,
Románské literatury:
Ph.D.
Portugalistika: Bc.
Lusobrazilská studia: Nmgr.
Románské jazyky,
Románské literatury:
Ph.D.
Hispanistika:
Bc. a Nmgr.
Románské jazyky,
Románské literatury:
Ph.D.
Volitelné
pro Bc. a Nmgr.

Románské jazyky,
Románské literatury:
Ph.D.