Obecné informace

Výuku katalánštiny zajištuje Centre Carlemany de Llengua Catalana

Lic. Andreu Bauçà i Sastre, M.A., Ph.D.

 

Katalánštinu lze u nás studovat jako volitelný, případně povinně volitelný předmět. Na FF UK funguje Centrum katalánských studií Karla Velikého (Centre Carlemany de Llengua Catalana) podporované andorrskou vládou. Centrum nabízí krom praktických kurzů katalánštiny také kurzy katalánské literatury, kulturní aktivity, stipendia pro pobyty v Katalánsku a další. V rámci studia katalánštiny je možné si udělat mezinárodní zkoušku z tohoto jazyka.

Katalánštinu lze zvolit jako druhý románský jazyk (kredity za absolvování kurzu se započítávají jako povinně volitelné) nebo studovat jako předmět zcela volitelný. Katalánština je tradičně velmi oblíbená především mezi studenty Hispanistiky a Francouzské filologie. Její studium pak umožňuje zaměřit se na katalánštinu i v bakalářské nebo diplomové práci (analýza zvoleného aspektu katalánské literatury, případně srovnávací studie mezi katalánštinou a románským jazykem, jehož filologii student absolvuje).

 

Úvod > Katalánština > Obecné informace