Francouzština

Vítáme milovníky francouzštiny!

Tento krásný jazyk můžete FF UK studovat v bakalářském i navazujícím magisterském studiu, program Francouzská filologie.

Absolventi nmgr. programu Francouzská filologie (a příbuzných) mohou na FF UK pokračovat v těchto typech doktorského studia:

Románské jazyky (určeno pro zájemce o studium lingvistiky se specializací na francouzštinu)

Románské literatury (určeno pro zájemce o studium literatury se specializací na francouzsky psanou literaturu)

Pro bližší informace vyberte v levém menu položku, která Vás zajímá.

Úvod > Francouzština