Anežka Charvátová

Významná překladatelka ze španělštiny, držitelka ceny Magnesia Litera za překlad, redaktorka

 

V jakých letech jsem studovala hispanistiku na FF UK?
1983–1988

Co jsem dělala po absolvování VŠ?
1988–1991 Ústav pro českou a světovou literaturu, pak mateřská, překládání na volné noze, externí výuka na hispanistice FFUK; od r. 2000 nakladatelská redaktorka – nejprve v Mladé frontě, od 2005 v Garamondu, od 2010 ve FRA; nyní výuka na plný úvazek v Ústavu translatologie FFUK. Kombinace výuky, externího redigování (hlavně pro Argo a Paseku), překládání, spolupráce se Cervantesovým institutem, literární pořady na Vltavě apod.

Kde pracuji nyní?  
Ústav translatologie FFUK – překladatelské semináře, analýzy literárních textů, dějiny překladu.

Co mě na mé práci baví?
Možnost uvádět do češtiny nové autory; spoluvytvářet ediční plány; tvůrčím způsobem překládat obtížné autory; pracovat se studenty; organizovat uvádění knih; společenský život spojený s překládáním a vydáváním knih včetně spolupráce se zahraničními kolegy.

Jak mne na tuto práci připravilo studium na FF UK?
Na hispanistice jsem dostala skvělé základy, jak rozumět literatuře (díky hodinám Hedviky Vydrové) i jazyku (bavila mě i srovnávací románská lingvistika, milovala jsem historickou mluvnici s B. Zavadilem), což jsou dvě věci, bez nichž se žádný překladatel beletrie neobejde.