Požadavky k BZK

Státní závěrečná zkouška (BZK)

uzavírá bakalářské studium. Koná se ve třech obdobích,  termíny se řídí harmonogramem FF UK pro daný akademický rok.

BZK na jednooborovém studiu sestává ze dvou částí:

  1. obhajoby bakalářské práce
  2. následné zkoušky ze stanovených předmětů.

BZK na studiu v kombinaci (dvouoborovém studiu) sestává ze tří částí:

  1. obhajoby bakalářské práce, kterou si student volí z jednoho či druhého oboru
  2. následné zkoušky ze stanovených předmětů
  3. zkoušky z druhého oboru.

Státní závěrečná zkouška je veřejná, skládá se před zkušební komisí. BZK se koná v jazyce českém (případně slovenském), částečně se odbývá i v jazyce studovaného oboru. Jednotlivé tematické okruhy shrnují znalosti z kursů atestovaných v průběhu studia.

Úvod > Španělština > Požadavky k BZK