Požadavky k BZK

Státní závěrečná zkouška (BZK)

uzavírá bakalářské studium. Koná se ve třech obdobích,  termíny se řídí harmonogramem FF UK pro daný akademický rok.

 

Úvod > Španělština > Požadavky k BZK