Klára Schumannová

Konzulární asistentka na Venezuelském velvyslanectví v Praze

 

V jakých letech jsem studovala hispanistiku na FF UK?
2010-2016

Co jsem dělala po absolvování VŠ?
Hned po ukončení jsem začala pracovat.

Kde pracuji nyní?
Jsem konzulární asistentkou na Venezuelském velvyslanectví v Praze.

Co mě na mé práci baví?
Náplní mé práce jsou časté překlady a tlumočení, ale především konzulární činnost: registrace žádostí o nové pasy, o víza atd. Líbí se mi, že má práce je velmi různorodá a že jsem v každodenním kontaktu se španělštinou a s latinskoamerickým prostředím a kulturou.

Jak mne na tuto práci připravilo studium na FF UK?
Kromě hispanistiky, která mi poskytla především jazykovou průpravu, jsem studovala také iberoamerikanistiku, díky které mám přehled o historickém i kulturním vývoji celé Latinské Ameriky. Hispanistika mi dala skvělé základy lingvistiky i literatury, které denně uplatňuji při překladech nebo při přípravě kulturních akcí, které Velvyslanectví pravidelně pořádá. Během studia jsem pracovala v Knihovně Šporkova paláce jako pomvědka, proto mám teď na starosti i Knihovnu Francisca Mirandy u nás na Velvyslanectví.