Karolina Juráková

Soudní tlumočnice, překladatelka, konferenční tlumočnice pro instituce EU, průvodce v cestovním ruchu

 

V jakých letech jsem studovala hispanistiku na FF UK?
1997 – 2003

Co jsem dělala po absolvování VŠ?
Ještě během studií na gymnáziu a na VŠ jsem začala pracovat na volné noze v cestovním ruchu jako průvodkyně v ruštině a ve španělštině, pokračovala jsem v této práci i po absolvování studií. Příležitostně jsem začala dělat překlady a tlumočit, tato činnost se nakonec stala hlavní. Na UK jsem se posléze vrátila, na translatologii FFUK jsem absolvovala dvousemestrální kurz simultánního tlumočení Euromasters, na PF UK jsem ukončila dvousemestrální kurz právního minima Juridikum. Na FFUK jsem také chodila na kurz katalánštiny.

Kde pracuji nyní?  
Jsem konferenční tlumočnice, překladatelka a soudní tlumočnice. Hlavní pracovní jazyky jsou španělština, ruština, katalánština, ukrajinština, příležitostně překládám i z dalších jazyků (rumunština, bulharština, francouzština, italština). Pracuji i jako freelance konferenční tlumočnice pro instituce EU.

Co mě na mé práci baví?
Ráda pracuji sama pro sebe, mohu si tak lépe naplánovat čas. Při práci se v jazycích stále zdokonaluji, učím se novou terminologii, jsem ve styku s mnoha různými kulturami. Práce není monotónní, dostanu se díky ní i na nejrůznější zajímavá místa, cestuji.

Jak mne na tuto práci připravilo studium na FF UK?
Dobrá jazyková úroveň je základ. Výhodou studia na FFUK je, že lze kromě svých oborových jazyků studovat jakýkoliv další jazyk, který má univerzita v nabídce, můžete se během studia naučit třeba arabsky, čínsky nebo albánsky a kromě vašeho úsilí vás to nic nestojí. Já například chodila na kurzy katalánštiny a mohla tento jazyk ihned uplatnit ve své práci. Kromě toho je pro mnohá povolání magisterský diplom velice důležitý, bez něj bych se například nemohla stát soudní tlumočnicí.

Co mi obecně dalo studium hispanistiky?
Kvalitní jazykový základ, seznámila jsem se s kulturou a literaturou zemí Latinské Ameriky, Španělska a dalších zemí.

Na co nejraději vzpomínám?
Na skvělé pedagogy, špičky ve svém oboru u nás, skvělé překladatele a lingvisty. Byla to pro mě čest moci se učit přímo od nich a čerpat z jejích zkušeností.