Uchazeč o nmgr. studium – Hispanistika

Vítáme všechny zájemce o studium navazujícího magisterského programu Hispanistika. Je určen pro absolventy bakalářských programů Hispanistika / Španělská filologie a příbuzných. Zde najdete vše podstatné o průběhu přijímacího řízení.
Pokud Vás zajímá charakteristika programu a profil absolventa, klikněte zde.

Vizitka programu na webu FF pro uchazeče a proklik na přihlášku: https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/navazujici-magisterske-obory/hispanistika/

Vše důležité o programu a o tom, jak se připravit na přijímačky, naleznete v těchto prezentacích:

 

Jaké kurzy nabízíme v nmgr. studiu? Podívejte do našeho průvodce všemi předměty!

Navazující magisterské studium Hispanistiky

10 důvodů, proč neskončit s bakalářem (nmgr. studium)

 

Pokud Vás zajímá, jaké možnosti uplatnění mají naši absolventi, můžete se podívat na stručné medailonky, které představují zaměstnání, jimž se dnes věnují naši bývalí studenti.

Obecné informace o přijímacím řízení na FF UK a formulář přihlášky naleznete zde.

 

Přijímací zkouška

Garant přijímacího řízení: Mgr. Dora Poláková, Ph.D.

Popis přijímací zkoušky

U přijímací zkoušky se předkládá:
– výtisk bakalářské práce nebo její reprezentativní části,
– seznam četby obsahující nejméně 50 děl hispánských literatur a seznam prostudované odborné literatury,
– odborný životopis.

Přijímací zkouška je pouze ústní a skládá se ze tří částí:

1) Praktický španělský jazyk (max. 20 bodů)

Tato část probíhá ve španělštině, jejím cílem je ověřit uchazečovu znalost praktické španělštiny i veškeré základní gramatiky. Tato část se skládá z krátkého rozhovoru o uchazečově motivaci ke studiu, četby krátkého textu, jeho překladu do češtiny a následné diskuse o gramatických jevech, které jsou v něm obsaženy.

2) Lingvistika španělštiny v rozsahu státních bakalářských zkoušek oboru Hispanistika (max. 40 bodů)

Tato část probíhá v češtině, jejím cílem je ověřit uchazečovu orientaci ve španělské fonetice, morfologii a syntaxi i schopnost popsat systémové rozdíly mezi češtinou (slovenštinou) a španělštinou. Více informací viz Požadavky k BZK.

3) Dějiny španělsky psaných literatur v rozsahu státních bakalářských zkoušek oboru Hispanistika (max. 40 bodů)

Tato část také probíhá v češtině. Uchazeč předkládá seznam obsahující nejméně 50 děl španělské a hispanoamerické literatury, na jehož základě jsou mu položeny dvě otázky (jedná ze španělské a druhá z hispanoamerické literatury). Uchazeč prokazuje výbornou orientaci v dějinách španělsky psaných literatur, schopnost fundovaně komentovat přečtená díla a zařadit je do soudobého kulturně-historického kontextu. Více informací viz Požadavky k BZK.

 

 

Úvod > Španělština > Uchazeč > Uchazeč o nmgr. studium – Španělština > Uchazeč o nmgr. studium – Hispanistika