Iveta Gonzálezová

Zástupkyně ředitele Českého centra v Madridu

 

V jakých letech jsem studoval/a hispanistiku na FF UK?
1994 – 2000

Co jsem dělal/a po absolvování VŠ?
Překládala, průvodcovala, učila aj.

Kde pracuji nyní?  
V Českém centru v Madridu jako zástupce ředitele. Cílem ČC Madrid je šířit českou kulturu ve Španělsku, Portugalsku a Latinské Americe.

Co mě na mé práci baví?
Propojení české a hispánské kultury, mnohostrannost, setkávání se se zajímavými lidmi. Práce je pro mě výzvou k rozšíření styčných bodů a navázání nových kontaktů, které by vedly k širší a lepší spolupráci mezi námi a ostatními zeměmi, zvláště v kulturní, umělecké a vědecké oblasti.

Jak mne na tuto práci připravilo studium na FF UK?
Dalo mi výborný jazykový základ a široký kulturně-historicko-geografický přehled.

Co mi obecně dalo studium hispanistiky?
Poznání mnoha dalších kultur, analyticko-kritické myšlení, lásku k lingvistice.

Kdybych mohla vrátit čas, udělala bych při studiu něco jinak?
Přibrala si hodiny arabštiny a arabské kultury a druhý obor bohemistiku.

Co bych naopak určitě jinak neudělala?
Určitě bych se znovu specializovala na lingvistiku.

Na co nejraději vzpomínám?
Hodiny s Bohumilem Zavadilem.