Uchazeč o nmgr. studium – Španělština

Španělské oddělení ÚRS nabízí dva typy navazujícího magisterského studia:

Hispanistika (filologické studium)

Učitelství španělského jazyka a literatury (učitelské studium)

Web Oddělení přijímacího řízení FF UK: https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/uchazec/

Úvod > Španělština > Uchazeč > Uchazeč o nmgr. studium – Španělština