Španělština

Vítáme všechny milovníky španělštiny!

Tento krásný jazyk můžete na FF UK studovat v bakalářském i navazujícím magisterském studiu, obor Hispanistika.

Absolventi nmgr. oboru Hispanistika (a příbuzných) mohou na FF UK pokračovat v doktorském studiu v těchto oborech:

Románské jazyky (určeno pro zájemce o studium lingvistiky se specializací na španělštinu)

Románské literatury (určeno pro zájemce o studium literatury se specializací na španělsky psané literatury)

Pro bližší informace vyberte v levém menu položku, která Vás zajímá.

Úvod > Španělština