Markéta Franková

Vedoucí českých překladatelů v Bruselu

 

V jakých letech jsem studovala hispanistiku na FF UK?
1979 – 1985

Co jsem dělala po absolvování VŠ?
Po dvouletém působení na Jazykové škole, kde jsem učila španělštinu a portugalštinu, jsem se vrátila na romanistiku. Pracovala jsem zde pak jako odborná asistentka a vyučovala jsem praktický španělský jazyk zaměřený především na terminologii.

Kde pracuji nyní?  
V roce 2004, tedy po vstupu České republiky do Evropské unie, jsem po úspěšném výběrovém řízení začala pracovat v Bruselu jako vedoucí jednoho z českých překladatelských oddělení. Koordinuji a kontroluji práci kolegů a přispívám tak k tomu, aby všechny právní dokumenty EU byly dostupné každému občanovi naší země i v češtině.

Co mě na mé práci baví?
Denní kontakt s lidmi z 28 zemí je pro člověka, který má rád jazyky, cizí kultury a cestování, velmi obohacující. Jsem pyšná na to, že jsem součástí největšího překladatelského servisu na světě. A líbí se mi též, že jsem za svou práci dobře ohodnocena.

Jak mne na tuto práci připravilo studium na FF UK?
Dostala jsem skvělý základ od vynikajících odborníků, kterých si dodnes velmi vážím i po lidské stránce. Prakticky ihned nás přijali do velké hispánské rodiny a moje potřeba udržovat s nimi dodnes kontakt potvrzuje, jak pro mě byli a jsou důležití.

Kdybych mohl/a vrátit čas, udělala bych při studiu něco jinak?
Naučila bych se pořádně anglicky.

Co bych naopak určitě jinak neudělala?
Nevynechala bych možnost studijních stáží ve Španělsku, v Mexiku a v Portugalsku, které mi umožnily doplnit teoretické vědomosti o ty praktické a otevřely mi oči i další možnosti.

Na co nejraději vzpomínám?
Jako studentka asi na to, jak jsme si přes velmi omezené možnosti tehdejší doby dokázali naplnit studijní léta hudebními, filmovými, výtvarnými či literárními akcemi spojenými se Španělskem a Latinskou Amerikou. A taky na to, jak voněly zaprášené knihy v knihovně, když jsem tam jako pomvědka směla pracovat.
A jako asistentka třeba na to, jak jsem zakládala na hispanistice Erasmus a vysílala první studenty do Španělska.