Jak si vybrat lingvistické téma práce

Vypsání práce

Asi víte, že BP i DP se vypisují prostřednictvím SIS. Zadání do SIS je závazné, jakékoli změny v tématu práce, její osnově apod. jsou potom opravdu komplikované (řeší se pomocí žádosti přes studijní oddělení, musí je schválit několik lidí), takže je důležité mít téma opravdu promyšlené, aby následně nebylo nutné nic měnit. Do systému se nezadává jen téma práce, ale i její osnova, klíčová slova apod.

Celý proces vymýšlení tématu práce, osnovy apod. zabere nějaký čas, takže je třeba začít s ním s předstihem (třeba i několik měsíců).

Výběr tématu

Na seznam obhájených i aktuálně řešených bakalářských i diplomových prací se můžete podívat v SIS (po přihlášení kliknete na odkaz Témata prací – výběr práce, v kolonce Ústav vyberete ÚRS a v následujícím řádku místo „moje práce“ zatrhnete „všechny“). Platí, že téma Vaší práce by se nemělo shodovat s tématem nikoho jiného, takže si prosím tento seznam pečlivě projděte. U diplomových prací je třeba projít si i seznam těch, které byly obhájené ještě v době, než se přešlo na elektronický systém jejich zadávání (nejsou tedy v SIS). Asi nejjednodušší způsob, jak je najít, je přes vyhledávací systém knihovny (http://ckis.cuni.cz/), kam do pole „Slova z různých údajů“ zadáte postupně jména Bohumil Zavadil a Petr Čermák, prof. Zavadil a doc. Čermák vedli (případně oponovali) v minulých letech prakticky všechny lingvistické diplomové práce, které se na Hispanistice psaly, tímto způsobem byste je tedy měli bez potíží dohledat. Orientační seznam dosud obhájených prací, který však nemusí být nutně vyčerpávající, naleznete zde: Seznam diplomových prací.

Zvolené téma diplomové práce by se rozhodně nemělo shodovat s tématem jiné diplomky, téma bakalářské práce by se nemělo shodovat s jinou bakalářkou, v ostatních případech záleží na způsobu pojetí (totéž téma může být v bakalářském pojetí praktičtější, v diplomovém teoretičtější), ale i tak je třeba dávat pozor, aby nedocházelo k překrývání.

Studenti celkem často na začátku nemají přesnou představu o konkrétním tématu, jen vědí, že chtějí psát z jazyka, nikoli z literatury. V takovém případě je nejlepší zamyslet se nad konkrétní oblastí lingvistiky, které byste se chtěli věnovat, a kontaktovat zvoleného vedoucího (jejich seznam najdete zde). S ním se následně můžete domluvit konkrétněji o tématu, které by vás zajímalo. Je většinou vhodnější zvolit si nějaké téma, kterému třeba sami příliš nerozumíte a rádi byste si v něm udělali jasno, k tomu se závěrečná práce výborně hodí. Není vhodné zvolit si téma, které je vám od začátku naprosto jasné a nevidíte v něm nic problematického, o tom by se vám pak těžko psalo.

Obecně platí, že bakalářská práce může být pojata opravdu prakticky, u diplomové se očekává teoretičtější rozměr (byť i zde je pochopitelně možné zařadit praktickou část). V současné době hodně studentů používá při zpracování závěrečné práce z jazyka jazykové korpusy. O těch si můžete více přečíst zde.

Co se týče dalšího přemýšlení o tématu práce, zkuste vzít v úvahu ještě následující:

  • Vždy se lépe píše práce, ve které můžete něco s něčím porovnat (obdobné konstrukce v rámci jednoho jazyka, které se něčím liší, různé jazyky mezi sebou apod.).
  • Co se týče srovnávání jazyků, asi přichází v úvahu srovnání nějakého jevu ve španělštině a v češtině. Pokud jste si dostatečně jistí i v nějakém jiném jazyce, je jistě možné porovnávat španělštinu i s ním, ale tady je na místě opravdu zvážit, zda daný jazyk ovládáte natolik dobře, abyste o něm dokázali teoreticky uvažovat, vyjádřit se k němu, přečíst v něm odbornou literaturu, která se vztahuje k tématu apod.

Zkuste si tedy nejprve promyslet, jakým způsobem byste chtěli při psaní závěrečné práce postupovat, jaké oblasti byste se chtěli věnovat, a pak se zamyslet již nad konkrétním tématem – můžete si projít poznámky z přednášek i seminářů a podívat se, jestli tam nebylo zmíněno něco, co by vás zaujalo a čemu byste se chtěli věnovat. Vyučující také někdy během hodin přímo zmiňují konkrétní okruhy, které by se daly zpracovat. Zamyslete se, zda vás během studia španělštiny (ať už na VŠ nebo na střední škole) nějaký jev nezaujal (třeba něco, co existuje ve španělštině, ale v češtině nikoli). Také je dobré projít si závěrečné práce psané na jiných románských jazycích a popřemýšlet, jestli by se obdobné téma nedalo zpracovat i pro španělštinu. Můžete se zkusit podívat i do nějaké gramatiky a pátrat po tématech, která se vám zdají lákavá.

Pokud chcete pracovat s korpusy, mějte to při vyhledávání tématu na paměti – chcete-li je využít pro kvantitativní analýzu nějakého jevu, je potřeba, aby se konstrukce, kterou se chcete zabývat, dala nějakým způsobem na korpusu vyhledat, tj. je ideální, když se v ní vyskytuje nějaké slovo, které se dá snadno zadat do vyhledávacího řádku.

Pokud na nějaké téma přijdete, nezapomeňte si hlavně zkontrolovat, zda ho již pro španělštinu nezpracovává někdo jiný!

Ve chvíli, kdy už víte, o čem chcete psát, můžete začít vyhledávat bibliografii. S tím vám pomůže tento manuál.

Úvod > Španělština > Závěrečné práce > Téma práce – lingvistika > Jak si vybrat lingvistické téma práce