Hispanistika: Nmgr. studium – akreditace platná do 2014

Rozsah státních závěrečných zkoušek

 

Přihlášku k závěrečné zkoušce podává student po splnění  atestací studijního plánu  v předepsaném rozsahu (120 kreditů).

Student vykoná státní závěrečnou zkoušku (SZZK) podle celkového zaměření svého studia (hispánské literatury, lingvistika španělštiny). Zkouška probíhá střídavě v češtině a ve španělštině.

V jednooborovém studiu  SZZK sestává  ze dvou částí:

  1. obhajoba diplomové práce
  2. zkouška ze stanovených předmětů: literární modul / lingvistický modul

Ve studiu v kombinaci SZZK sestává  ze tří částí:

  1. obhajoba diplomové práce, kterou si student volí z jednoho či druhého oboru
  2. zkouška ze stanovených předmětů: literární modul / lingvistický modul
  3. zkouška z druhého oboru

Část SZZK je definována jednou samostatnou zkušební komisí a jednou výslednou známkou.

Volba pořadí částí je na studentech, tj. je možné např. v jednom termínu skládat pouze zkoušku a ve druhém termínu pouze obhajovat (nebo opačně), případně je možné všechny části skládat v témže termínu.

SZZK z didaktiky španělštiny skládají zájemci o studium Učitelství pro SŠ v rámci CŽV až po ukončení oborového NMgr studia.

Úvod > Španělština > Požadavky k SZZK > Hispanistika: Nmgr. studium – akreditace platná do 2014