Rozvrh

Rozvrhy pro každý obor jsou umístěny na rozvrhovém portálu rozvrhy.ff.cuni.cz

 

Pro větší přehlednost přinášíme přehled volitelných předmětů, které si můžete zapsat v novém semestru:

1. Oborové volitelné předměty
Pokud je oddělení nabízí, naleznete je přímo na konci rozvrhu svého oboru.

2. Mezioborové volitelné předměty
Řada kateder nabízí volitené předměty, které jsou určeny pro neoborové studenty. Jejich seznam naleznete v SIS: https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=search&nazev=&kod=&match=substring&srch_nazev=0&srch_nazev=1&fak=11000&ustav=&trida=AME001&klas=&ujmeno=&utyp=3&pvyjazyk=&sem=&pocet=20&b=Hledej

3. Jako volitelný předmět si můžete teoreticky zapsat i jakýkoli předmět povinný pro jiný obor, v takovém případě však doporučujeme nejprve mailem kontaktovat jeho vyučujícího.

Úvod > Španělština > Rozvrh