Státní závěrečná zkouška (BZK) – Hispanistika (filologické studium)

BZK na jednooborovém studiu sestává ze dvou částí:

  1. obhajoby bakalářské práce
  2. zkoušky ze stanovených předmětů.

BZK na studiu v kombinaci (dvouoborovém studiu) sestává ze tří částí:

  1. obhajoby bakalářské práce, kterou si student volí z jednoho či druhého oboru
  2. zkoušky ze stanovených předmětů
  3. zkoušky z druhého oboru.

Volba pořadí částí je na studentech, tj. je možné např. v jednom termínu skládat pouze zkoušku a ve druhém termínu pouze obhajovat (nebo opačně), případně je možné všechny části skládat v témže termínu.

Státní závěrečná zkouška je veřejná, skládá se před zkušební komisí. BZK se koná v jazyce českém (případně slovenském), částečně se odbývá i v jazyce studovaného oboru. Jednotlivé tematické okruhy shrnují znalosti z kursů atestovaných v průběhu studia.

Úvod > Španělština > Požadavky k BZK > Státní závěrečná zkouška (BZK) – Hispanistika (filologické studium)