Jak vyhledávat bibliografii pro závěrečnou práci

Už pro zadání BP nebo DP do SIS je třeba mít nalezenou základní literaturu, s níž budete pracovat. Tento soupis pochopitelně nemusí být definitivní (během psaní práce určitě naleznete ještě nějaké knížky nebo články, které si budete chtít přečíst a ocitovat), ale měl by obsahovat alespoň 10 (u BP) nebo 15 (u DP) relevantních děl, o nichž víte, že se Vám budou hodit.

V závěrečných pracích můžete citovat odborné monografie, gramatiky nebo třeba odborné články, ale neměli byste vycházet z učebnic typu Fiesta, Aventura, Ven apod., se kterými se pracuje na středních školách.

Můžete pracovat i s jinými závěrečnými pracemi. Zcela bez problémů je to u disertačních prací, trochu opatrnější je třeba být u diplomek, tam někdy nejsou informace zcela přesné, nedá se na ně stoprocentně spoléhat (v každém případě je dobré přečíst si i posudek takové práce, abyste viděli, jestli je dobrá, nebo ne). Citování jiných bakalářských prací nelze doporučit (tam jsou informace často opravdu velmi zjednodušené a mohou v nich být chyby). Neměli byste citovat ani běžné internetové stránky nebo Wikipedii.

Materiály k závěrečným pracím můžeme vyhledávat dvěma způsoby:

  1. V bibliografii jiných děl, která se týkají našeho tématu
  2. Podle tématu na Google Scholar
  1. Využívání bibliografie dalších děl

Každá odborná práce by na svém konci měla mít soupis bibliografie, s níž její autor pracoval nebo kterou citoval. Nejlepší způsob, jak najít díla, která by i pro vás mohla být zajímavá, je tedy tuto bibliografii si projít, zatrhnout si práce, které vám připadají relevantní, a ty pak vyhledat. Bibliografii obsahují i všechny kapitoly z Gramática descriptiva de la lengua española – to je výborný startovní bod pro řadu prací z jazyka: najdete si kapitolu, která se týká oblasti, již chcete zkoumat, přečtete ji a pak si z bibliografie opíšete další díla, se kterými byste chtěli pracovat.

Tato díla pak můžete získat opět dvěma způsoby:

a. Fyzicky v knihovnách (platí zejména pro knihy)

b. Elektronická podoba (platí hlavně pro články v časopisech a sbornících nebo závěrečné práce z domácích i zahraničních univerzit)

a. Vyhledávání v knihovnách

Primárně můžete využít Národní knihovnu (www.nkp.cz), kteroukoli z našich fakultních knihoven (nebo knihoven jiných fakult UK) a knihovnu Institutu Cervantes.

Pro souhrnné vyhledávání v katalogu NK a katalozích všech českých univerzitních knihoven slouží tzv. Jednotná informační brána – www.jib.cz – zde můžete jejich fondy prohledávat najednou, což Vám ušetří čas. Do systému není zapojena knihovna Institutu Cervantes – v té musíte vyhledávat samostatně.

Pro BP většinou stačí knížky, které bez větších problémů seženete v Praze, u DP záleží na tématu. Pokud byste potřebovali nějakou publikaci, která není dostupná, můžete využít tzv. meziknihovní výpůjční službu (MVS). Popis této služby ve fakultních knihovnách najdete zde: https://www.ff.cuni.cz/knihovna/sluzby/mvs/, využít můžete i služeb Národní knihovny: na stránkách NK vyplníte formulář s informacemi o knize, která není v Praze dostupná, ale potřebujete ji, a NK Vám ji obstará a umožní její prostudování (většinou to trvá zhruba 2-3 týdny a knížka je pak po dobu dalších 14 dnů k dispozici ve studovně NK, domů se takové knížky půjčují jen výjimečně). Pokud je kniha přístupná v nějaké knihovně v ČR, je to zcela zdarma (a jde to i rychleji), dovoz ze zahraničí stojí 250 Kč.

b. Vyhledávání na internetu

Pro digitalizované texty (hlavně články nebo třeba diplomové / disertační práce) můžete využít internet. Nejlepší je zadat do vyhledavače v uvozovkách přesný název textu, který hledáte. Hodně časopisů má dnes tzv. open access, tj. jsou zcela zdarma a legálně k dispozici na webu, totéž platí pro závěrečné práce z naší i jiných univerzit.

Na internetu také existuje řada placených databází s články a e-knihami. Do mnohých z nich máte přístup zdarma díky tomu, že jste studenti UK. Portál elektronických zdrojů Univerzity Karlovy naleznete na pez.cuni.cz

 

  1. Vyhledávání podle tématu

Pokud nevíte, jaký konkrétní text hledáte, můžete využít Google Scholar (scholar.google.com). Je to odnož klasického Googlu, která ale obsahuje jen vědecké texty (tj. nemělo by se stát, že při vyhledávání narazíte třeba na nějaký blog, který obsahuje neověřené informace). Vyhledávání funguje úplně stejně jako klasický Google: zadáte téma, které Vás zajímá, a vyhledávač Vám vyjede odborné články a knihy, které se ho týkají. Někdy jsou tyto texty přímo ke stažení, někdy je k dispozici pouze bibliografická informace. U knih v takovém případě můžete opět využít vyhledávání v knihovnách (viz bod 1), u článků je vhodné zadat jejich název v uvozovkách ještě do klasického Googlu (to, že není článek přímo dostupný přes Scholar, mnohdy neznamená, že by nebyl ke stažení vůbec nikde, a klasický Google by Vám ho v takovém případě měl najít).

 

 

Úvod > Španělština > Závěrečné práce > Téma práce – lingvistika > Jak vyhledávat bibliografii pro závěrečnou práci