Uchazeč o nmgr. studium – Francouzská filologie

Vítáme všechny zájemce o studium francouzštiny. Zde se dozvíte vše podstatné o průběhu přijímacího řízení, pokud Vás zajímá charakteristika oboru a profil absolventa, klikněte zde.

Obecné informace o přijímacím řízení na FF UK a formulář přihlášky naleznete zde.

FRANCOUZSKÁ FILOLOGIE – dvouleté navazující magisterské studium

 

Forma a typ studia: prezenční navazující magisterské

Návrh počtu přijatých: 20

Garant přijímacího řízení: dr. Radka Mudrochová

Kombinovatelnost: jednooborové i dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory navazujícího magisterského studia

Přijímací zkouška: jednokolová (ústní)

Předměty přijímací zkoušky:

1) praktická znalost francouzského jazyka
2) lingvistika francouzštiny v rozsahu státní bakalářské zkoušky oboru francouzská filologie
3) dějiny francouzsky psaných literatur v rozsahu státní bakalářské zkoušky oboru francouzská
filologie

Další požadavky: (předkládá se u zkoušky)

1) výtisk bakalářské práce nebo její reprezentativní části.
2) seznam četby nejméně 50 děl francouzsky psaných literatur a seznam prostudovaných prací
k těmto literaturám a k teorii francouzského jazyka.
3) odborný životopis.
4) výpis absolvovaných předmětů předchozího/stávajícího studia

Možnost prominutí přijímací zkoušky: nelze

Úvod > Francouzština > Uchazeč > Uchazeč o nmgr. studium – Francouzština > Uchazeč o nmgr. studium – Francouzská filologie