Bakalářská práce

Chci si zvolit téma práce

Potřebuji poradit s formální úpravou práce

Vypisování témat a zadání bakalářských, diplomových a dizertačních prací

Podle opatření děkana č. 21/2010 se od 29. 9. 2010 vypisují témata závěrečných prací prostřednictvím SIS.

Postup:

  • Student se domluví na tématu práce s vybraných školitelem.
  • Školitel vypíše nové téma v SIS.
  • Student provede přihlášení k dané práci v SIS  a studijní odd. / odd. vědy potvrdí v SIS přiřazení práce danému studentovi.
  • ÚRS vyhotoví listinnou podobu zadání práce. Toto zadání schválí ředitel ÚRS podpisem.

Opatření děkana č. 21/2010 je dostupné na: http://www.ff.cuni.cz/FF-8569.html

Úvod > Francouzština > Závěrečné práce > Bakalářská práce