Témata bakalářských prací

Možní školitelé bakalářských prací a tematické okruhy, které nabízejí:

(upozorňujeme, že školitel může z kapacitních důvodů vedení práce odmítnout)

Francouzská lingvistika

Téma práce si volí sám student po konzultaci se školitelem

Mgr. Radka Mudrochová, Ph.D.

PhDr. Olga Nádvorníková, Ph.D.

Mgr. Alena Venušová, Ph.D.

 

Francouzská literatura

doc. PhDr. Eva Voldřichová Beránková, Ph.D.

Téma práce si volí sám student po konzultaci se školitelkou.

Hlavní okruhy zájmu:

  • Francouzská próza konce devatenáctého století a celého dvacátého století: Naturalismus, dekadence, avantgardy, meziválečné románové cykly, existencialismus, nový román, absurdní divadlo, francouzský román současnosti a jeho jednotlivé tendence (od „minimalistů“ přes autofikci až po postmodernu).
  • Francouzská literární kritika: Jednotlivé náhledy na text, od biografického přístupu poloviny devatenáctého století (Sainte-Beuve), přes positivismus (Taine, Brunetière), literární historii (Lanson, Thibaudet), tematickou kritiku (Bachelard, Poulet, Rousset, Starobinski, Richard, Weber), strukturalismus a post-strukturalismus (Genette, Barthes, Todorov), psychoanalytickou kritiku (Bonaparte, Baudouin, Mauron, Kristeva), recepční estetiku, sociokritiku (Goldmann, Bourdieu), teorii autobiografie (Lejeune) a autofikce (Doubrovsky, Colonna) až k antropologické kritice (Girard), etnokritice (Privat) či teorii autorské pózy (Meizoz).
  • Kanadská frankofonní literatura: Od počátků formování národní literatury (romantismus) po otázky jejího dnešního směřování (postmoderna a „écritures migrantes“).
  • Vztahy mezi literaturou na jedné straně a kinematografií či výtvarným uměním na straně druhé: Vzájemné vlivy, prolínání témat a zároveň odlišnosti ve zpracování.

 

PhDr. Záviš Šuman, Ph.D.

Téma práce si volí sám student po konzultaci se školitelem.

 

doc. PhDr. Aleš Pohorský, CSc.

Téma práce si volí sám student po konzultaci se školitelem.

 Hlavní okruhy zájmu:

  • Francouzská literatura devatenáctého století (romantismus, realismus)
  • Prokletí básníci 
  • Apollinaire a avantgardy

 

Mgr. Vojtěch Šarše

Téma práce si volí sám student po konzultaci se školitelem.

Hlavní okrzhy zájmu:

  • Surrealismus (např. předchůdci surrealismu, vliv surrealismu na literaturu, surrealistický film, atd.)
  • Négritude (význam, vliv négritude na africkou literaturu, Antilská frankofonní literatura, atd.)
  • Africká frankofonní literatura (subsaharská a maghrebská literatura)
Úvod > Francouzština > Závěrečné práce > Bakalářská práce > Témata bakalářských prací