Portugalská a brazilská literatura – literární modul, jednooboroví studenti

Student dostane u zkoušky dvě otázky, z nichž jedna se bude týkat portugalské a brazilské literatury obecně, druhá bude zaměřena na kulturní identitu zachycenou v jednotlivých literárních obdobích a dílech.

Student má u zkoušky prokázat:

 • znalost epoch a proudů portugalské a brazilské literatury v literárních, historických a kulturních souvislostech;
 • schopnost promýšlet specifické problémy a vůdčí linie jednotlivých portugalsky psaných literatur;
 • schopnost samostatně interpretovat přečtená literární díla v detailu i širší perspektivě.

Student předkládá ke zkoušce seznam přečtené primární a sekundární literatury, každá otázka by měla mít oporu v minimálně jednom přečteném díle. Předpokládá se četba nejméně padesáti děl portugalských a padesáti brazilských literárních děl, z toho přibližně čtvrtina v originále – viz Celkový seznam četby.

 

Dějiny literatury

Literatura portugalská

 1. Galicijsko-portugalská lyrika (galicijsko-portugalský jazyk; místní specifika; žánrové členění)
 2. Středověká próza (členění a vývoj).
 3. Portugalské kronikářství a Fernão Lopes.
 4. Kulturní působení a nauková próza představitelů aviské dynastie.
 5. Obecný zpěvník a podzim portugalského středověku.
 6. Vznik portugalského dramatu a Gil Vicente.
 7. Renesance a humanismus. Základní myšlenkové a stylové vymezení období. Sá de Miranda. Bernardim Ribeiro. António Ferreira.
 8. Luís de Camões – lyrická a epická poezie.
 9. Literatura zámořských objevů a Fernão Mendes Pinto.
 10. Ideologie a praxe protireformace. Literární manýrismus.
 11. Baroko a jeho stylové konstanty. António Vieira. Francisco Rodrigues Lobo. Barokní akademie a Francisco Manuel de Melo.
 12. Arkadismus. Klasicistní a osvícenské tendence. Préromantismus. Problém „odrodilců“.
 13. Romantismus I: hledání národní minulosti. A. Herculano. A. Garrett. Národní divadlo (Garrett).
 14. Romantismus II: podoby současnosti. A. Garrett. C. Castelo Branco
 15. Realismus. Vymezení a periodizace. Antero de Quental.
 16. Eça de Queirós – od romantismu k reflektované dekadenci.
 17. Směry přelomu 19. a 20. století. Cesário Verde. Saudosismus. Raul Brandão.
 18. První modernismus. Revue Orpheu. Fernando Pessoa. Mário de Sá-Carneiro.
 19. Druhý modernismus (revue Presença a polemika s neorealisty).
 20. Sociální próza, neorealismus a existencialismus. Ferreira de Castro. Fernando Namora. Carlos de Oliveira. Vergílio Ferreira. Urbano Tavares Rodrigues.
 21. Autoři mimo hlavní proudy. Jorge de Sena. Mário Cesariny. Ruy Belo. Al Berto.
 22. Velcí prozaici poslední třetiny století. José Cardoso Pires. José Saramago. António Lobo Antunes. Lídia Jorgeová.
 23. Postkoloniální próza (zkušenost koloniální války – Lobo Antunes. Lídia Jorgeová. Teolinda Gersão. Dulce Maria Cardoso; africká lusofonní próza – Luandino Vieira. Mia Couto).
 24. Velcí básníci 2. poloviny 20. století. Miguel Torga. Sophia de Mello Breyner Andresenová. Herberto Helder. Eugénio de Andrade.
 25. Současná portugalská literatura.

 

Literatura brazilská

 1. Počátky brazilské literatury. Informativní literatura a literatura jezuitská. José de Anchieta a otázky přenosu křesťanství do podmínek Nového světa.
 2. Společenský kontext brazilského baroka, jeho chronologie a geografie: „baroko cukru“ a „baroko zlata“. Brazilská literatura jako odnož literatury portugalské (Botelho de Oliveira) a jako sonda do nového světa (Gregório de Matos).
 3. António Vieira: Portugalec, Brazilec, Evropan. Barokní Akademie a jejich význam pro ustavení literárního systému.
 4. Arkadismus Minas Gerais a otázka Zámořské Arkádie. Evropská konvence a brazilská realita: Cláudio Manuel da Costa. Tomás António Gonzaga: arkadik a romantický osud.
 5. Narativní poezie arkadiků: Santa Rita Durão a Basílio da Gama.
 6. Brazilský romantismus a budování národní identity. Otázka literárního jazyka a otázka národního literárního hrdiny. Indianismus.
 7. „Generace“ brazilského romantismu. Národní romantismus Gonçalvese Diase. Sebestředná druhá romantická generace: Álvares de Azevedo, Junqueira Freire. Casimiro de Abreu. Fagundes Varela. Solitér Sousândrade.
 8. Abolicionismus v literatuře. Bernardo Guimarães. Castro Alves.
 9. Vznik brazilského románu. Městský román: Joaquim Macedo, Manuel Antônio de Almeida. José de Alencar a jeho románová mapa Brazílie.
 10. Realita a její literární obraz na sklonku romantismu: Bernardo Guimarães, A. d’E. Taunay; sertanismus a regionalismus (J. de Alencar; F. Távora).
 11. Brazilské romantické divadlo (Martins Pena, Gonçalves Dias, Álvares de Azevedo, José de Alencar).
 12. Synkretické období mezi romantismem a modernismem: realismus, naturalismus, kaligrafická próza. Cesty k popisu společnosti na okraji západní kultury: Machado de Assis, Aluísio de Azevedo, Raul Pompéia.
 13. Svérázný naturalismus Adolfa Caminhy. Regionalistická povídka (Afonso Arinos, Valdomiro Silveira, Simões Lopes Neto).
 14. Poezie přelomu století: parnasismus, symbolismus. Nacionalismus a kosmopolitismus brazilské Belle époque. Olavo Bilac
 15.  Premodernismus: přednosti a úskalí pojmu, témata a výrazové prostředky, obecná charakteristika. Augusto dos Anjos. „Černá labuť“ Cruz e Sousa.
 16. Euclides da Cunha a otázka jednoty brazilského národa.
 17. Kronikáři nové Brazílie. Lima Barreto. . João do Rio.
 18. Brazilský modernismus v proměnách společnosti počátku 20. století. Kosmopolitismus a nacionalismus jinak: poezie brazilového dřeva; lidožroutské hnutí; zelenožlutí. Oswald de Andrade. Mário de Andrade. Raul Bopp.
 19. Modernisté bez estetické revoluce: Manuel Bandeira. Carlos Drummond de Andrade. Cecília Meirelesová. Murilo Mendes. Jorge de Lima.
 20. Brazílie na periferii modernity. Venkovský a městský sociální román 30. let. Rachel de Queirós. Graciliano Ramos. José Lins do Rego. Jorge Amado. Dyonélio Machado. Érico Veríssimo.
 21. Proměna brazilské prózy. João Guimarães Rosa. Clarice Lispectorová.
 22. Brazilská literatura druhé poloviny 20. století jako zrcadlo mnohosti kulturních světů: Antonio Callado. Rubem Fonseca. Darcy Ribeiro.
 23. Moderní fantastická povídka. Lygia Fagundes Tellesová a Murilo Rubião.
 24. Moderní poezie. João Cabral de Melo Neto. Ferreira Gullar. Mário Quintana. Manoel de Barros. Teorie a praxe konkretistické poezie.
 25. Současná brazilská literatura a postmodernismus. Otázky „kulturního průmyslu“. Brazilská populární hudba a literatura. Fenomén Paulo Coelho.

 

Identita v literatuře

Portugalsko

 1. Středověk. Trobadorská poezie jako odraz “národní povahy”. Legenda o bitvě u Ourique jako portugalský zakladatelský příběh.
 2. Proměny Luíse de Camõese ve světle dějinných období. Camões a camõesovský mýtus. Hrdinství a antihrdinství u Fernãa Mendese Pinta.
 3. António Vieira a jeho reinterpretace “smyslu portugalských dějin“.
 4. Portugalsko a Španělsko: sousedé, spolubojovníci, sjednocení a obnovení portugalské samostatnosti, rozvázání pout.
 5. Romantismus jako nový začátek. Podoby portugalské identity u Almeidy Garretta a Alexandra Herculana.
 6. Portugalsko a Francie: spřízněnost volbou. Otázka odrodilců (estrangeirados). Eça de Queirós. Literatura přelomu století (Eugênio de Castro) a literatura modernistická.
 7. Hledání autentického Portugalska. Saudosismus Teixeiry de Pascoaese. Poselství Fernanda Pessoy.
 8. Portugalsko a Evropa podle Eduarda Lourença, Miguela Reala a Josého Gila.
 9. Koloniální válka a dekolonizace. António Lobo Antunes. Lídia Jorgeová. Dulce Maria Cardosová.

Povinná teoretická literatura k tématu:

Eduardo Lourenço: O labirinto da saudade

Miguel Real: Introdução à cultura portuguesa

Brazílie

 1. List Pera Vaze de Caminhy jako „rodný list“ Brazílie.
 2. Obraz Indiána v Anchietově Hře o svatém Vavřinci.
 3. Gregório de Matos: Brazílie jako barokní svět naruby.
 4. Obraz kolonizátora a Indiána v arkadickém eposu (Basílio da Gama: Uraguai; Santa Rita Durão: Caramuru).
 5. Romantický Indián jako ideální národní předek (Gonçalves de Magalhães: Spiknutí Tamojů; indianistická díla Gonçalvese Diase a Josého de Alencara). „Dobrá“ a „zlá“ divoška brazilského romantismu (Alencar: Iracema; B. Guimarães: Jupira; Taunay: Ierecê, a Guaná).
 6. Obraz černocha v romantické literatuře (Bernardo Guimarães: Otrokyně Isaura; Castro Alves: Otroci).
 7. Černoch jako subjekt a objekt literatury přelomu 19. a 20. století (Aluísio Azevedo: Mulat; Adolfo Caminha: Dobračisko; Cruz e Sousa: poezie, Skvrna; Lima Barreto).
 8. Brazilská literatura: národní, nebo světová (Gonçalves de Magalhães: Ensaio Sobre a História da Literatura do Brasil; Álvares de Azevedo: Literatura e Civilização em Portugal; Machado de Assis: Literatura Brasileira − Instinto de Nacionalidade).
 9. Brazílie: centrum versus periferie, brazilství versus kosmopolitismus. Zrod regionalismu (F. Távora: předmluva k Vlasatci; José de Alencar: předmluva k Zlatým snům; regionalistická povídka).
 10. Indián jako metafora (Mário de Andrade: Macunaíma; Oswald de Andrade a Lidožroutské hnutí).
 11. Etika a estetika chudoby (Graciliano Ramos: Vyprahlé životy; Jorge Amado: Jubiabá; João Cabral de Melo Neto: Severinská smrt a žití; Clarice Lispectorová: Okamžik pro hvězdu).
 12. Hledání „magických“ kořenů jako východisko k hledání Brazílie (Érico Veríssimo: Čas a vítr). Sertão jako svět (Guimarães Rosa: Velká divočina).

 Povinná teoretická literatura k tématu:

Darcy Ribeiro:  O povo brasileiro.

 1. Dantas Motta: Introdução ao Brasil: Um banquete no trópico, I.

 

Celkový seznam četby k SZZK

 

 1. Četba v překladech

Portugalská literatura

 • Písně portugalských trobadorů.
 • Gil Vicente: Hra o pekelné lodi.
 • Fernão Lopes. Kronika vlády Dona Pedra I.
 • Dobytí Lisabonu a reconquista Portugalska.
 • Bernardim Ribeiro: Kniha stesku.
 • Luís de Camões: Trýzeň i útěcha.
 • Luís de Camões: Lusovci.
 • Fernão Mendes Pinto: Putování. In Objevné cesty do Afriky a Asie.
 • Almeida Garrett: Podloubí v Anenské ulici.
 • Almeida Garrett: Mnich Luís de Sousa.
 • Alexandre Herculano: Černý biskup a jiné příběhy.
 • Camilo Castelo Branco: Zhoubná láska.
 • José Maria Eça de Queirós. Zločin pátera Amara.
 • José Maria Eça de Queirós: Bratranec Bazilio. 
 • José Maria Eça de Queirós: Maiové.
 • José Maria Eça de Queirós: Pan hrabě a spol.
 • José Maria Eça de Queirós: Kráčej a čti.
 • Mário de Mário de Sá-Carneiro:  Šílenství. Praha: Mladá fronta, 1999.
 • Fernando Pessoa: Kniha neklidu.
 • Fernando Pessoa: Heteronyma.
 • Fernando Pessoa: Námořník. In Za noci našeho bytí.
  Fernando Pessoa: Bankéř anarchista.
 • Fernando Pessoa: Opiárium a jiné básně Álvara de Campos.
 • Fernando Pessoa: Nevinnost je nemyslet. Básně Alberta Caeira.
 • Branquinho da Fonseca: Baron.
 • Florbela Espanca. Kniha sestry stesku.
 • Florbela Espanca. Masky osudu.
 • Ferreira de Castro: Stín kaučuku.
 • Ferreira de Castro: „Misie“. In Pět portugalských novel.
 • Aquilino Ribeiro: Když vyjí vlci.
 • Fernando Namora: Pšenice a koukol (nebo jiný neorealistický román – např. Alves Redol, Fanga; Soeiro Pereira Gomes: Říční ramena; Antunes da Silva: Krutý vítr).
 • Fernando Namora: Muž s maskou.
 • Carlos de Oliveira: „Včela v dešti“. In Pět portugalských novel.
 • Urbano Tavares Rodrigues. Jitřní ptáci. 
 • José Cardoso Pires. O delfínu.
 • José Rodrigues Miguéis: Šestnáct hodin s tajným posláním. 
 • Sophia de Mello Breyner Andresenová: Příkladné povídky.
 • Vergílio Ferreira: Navždycky.
 • José Saramago: Baltasar a Blimunda.
 • José Saramago: Slepota.
 • José Saramago: Kain.
 • Eugénio de Andrade: Svrchovanost.
 • Dinis Machado: Co tvrdí Molero.
 • Helder Macedo: Život tak krátký na lásku tak dlouhou
 • António Lobo Antunes: Jidášova díra.
 • Teolinda Gersãová: Mlčení.
 • Hélia Correiová: „Ďáblova hora“. In Pět portugalských novel.
 • Portugalští básníci v Praze (Fernando Pinto do Amaral, Eugénio de Andrade, Gastão Cruz, António Franco Alexandre, Manuel Gusmão, Ana Hatherly, Nuno Júdice, Pedro Tamen, Paulo Teixeira).
 • Afonso Cruz: Kokoschkova loutka.
 • José Luís Peixoto. Dítě v troskách.
 • José Luís Peixoto. Nikdo se nedívá.
 • Gonçalo M. Tavares. Pan Valéry a logika.
 • Helder Macedo: Život tak krátký na lásku tak dlouhou.
 • Eduardo Lourenço. Chaos a nádhera.

 

 

Africké literatury

 • José Luandino Vieira. Kdysi v Angole.
 • Agostinho Neto. Posvátná naděje.
 • Mia Couto. Náměsíčná země.

 

Brazilská literatura

 • Poronominare. Mýty a legendy brazilských Indiánů.
 • Pero Vaz de Caminha: Dopis králi Manuelovi o nalezení Brazílie.
 • Castro Alves: Otroci.
 • Castro Alves: Gonzaga aneb Revoluce v Minas.
 • Manuel Antônio de Almeida: Paměti policejního seržanta.
 • José de Alencar: Vládce pralesa.
 • José de Alencar: Iracema. In Dva indiánské příběhy.
 • José de Alencar: Ubiražara. In Dva indiánské příběhy.
 • Joaquim Maria Machado de Assis: Posmrtné paměti Bráse Cubase.
 • Joaquim Maria Machado de Assis: Don Morous.
 • Aluísio Azevedo: Osada na předměstí.
 • Aluísio Azevedo: Sůva.
 • Raul Pompéia: Ateneum.
 • Lima Barreto: Smutný konec snaživého Policarpa.
 • Mário de Andrade: Macunaíma.
 • Graciliano Ramos: Vyprahlé životy.
 • Graciliano Ramos: Statek São Bernardo.
 • Jorge Amado: Jubiabá.
 • Jorge Amado: Země bez konce.
 • Jorge Amado: Mulatka Gabriela.
 • Jorge Amado: Pastýři noci.
 • Jorge Amado: Staří námořníci.
 • Carlos Drummond de Andrade: Fyzika strachu.
 • João Guimarães Rosa: Velká divočina.
 • João Guimarães Rosa: Burití.
 • João Guimarães Rosa: Dál – dál a dál.
 • Clarice Lispectorová: Tajné štěstí.
 • Clarice Lispectorová: Okamžik pro hvězdu. In Pět brazilských novel.
 • Clarice Lispectorová: Živá voda. 
 • Osman Lins: Retábl svaté Joany Caroliny In Pět brazilských novel.
 • José J. Veiga: Hříchy kmene. In Pět brazilských novel.
 • João Antônio: Paprika, Perus a Hezoun. In Pět brazilských novel.
 • Lygia Fagundes Tellesová: Před zeleným bálem nebo
 • Lygia Fagundes Tellesová: Temná noc a já.
 • Murilo Rubião: Dům u červené slunečnice.
 • Verissimo, Erico: Incident v Antaresu.
 • Darcy Ribeiro: Divošská utopie.
 • Moacyr Scliar: Leopardi Franze Kafky.
 • Rubem Fonseca: Černý román a jiné povídky.
 • Rubem Fonseca: Mocné vášně a nedokonalé myšlenky.
 • Třetí břeh řeky. Fantastické a magické v brazilských povídkách. 
 •  Ignácio de Loyola Brandão: Zero.
 • Sérgio Sant’Anna: Noční let. 
 • Mirandová, Ana: Peklo ráje.
 • Chico Buarque: Budapešť. 
 • Milton Hatoum: Sirotkové ráje. 
 • Milton Hatoum: Dva bratři.

 

 1. Četba v originále

Portugalská literatura

Literatura Medieval / Antologia. História e Antologia de Literatura Portuguesa (dále HALP), Nº 02.

A Prosa Medieval Portuguesa. HALP.  Séc. XIII‒XIV, Nº 04.

Fernão Lopes II. HALP.  Séc. XV, Nº 06.

 1. Duarte. Leal conselheiro(antologia). HALP, Séc. XV, Nº 07.

Obras de Gil Vicente (antologia). HALP, Séc. XVI, Nº 11.

António Ferreira:  „Castro“. HALP, Séc. XVI – III, Nº 21.

Literatura de Viagens I (O lado crítico e negro da Expansão). HALP, Séc. XVI – III, Nº 22.

António Vieira: 1 kázání

Almeida Garrett: Viagens na minha terra

Alexandre Herculano: Eurico, o presbítero

Antero de Quental: Sonetos.

Eça de Queirós: O francesismo.

                               A Correspondência de Fradique Mendes.

                               Contos.

Cesário Verde: O Livro de Cesário Verde.

Raul Brandão: Húmus.

Teixeira de Pascoas: A arte de ser português

Fernando Pessoa:               

– Alberto Caeiro. O Guardador de rebanhos.

              – Álvaro de Campos. Ode marítima, Ode triunfal, Tabacaria.

Mário de Sá-Carneiro: Poemas.

José de Almada-Negreiros: Manifesto Anti-Dantas.

José Régio: Histórias de mulheres

Miguel Torga: Bichos.

Poesia.

Sophia de Mello Breyner Andresen: Poesia.

Eugénio de Andrade: Poesia.

Jorge de Sena: Físico prodigioso.

Os Grão-Capitães nebo Antigas e novas andanças do demónio

Carlos de Oliveira:  Poesia.

Agustina Bessa-Luís: Vale Abraão.

José Cardoso Pires: Balada da praia dos cães.

Alexandra Alpha.

Vergílio Ferreira: Manhã submersa.

Almeida Faria: O conquistador.

Teolinda Gersão:  A árvore das palavras.

                                     A cidade de Ulisses.

Lídia Jorge: Costa dos murmúrios.

O jardim sem limites.

Combateremos a sombra.

José Saramago: Jangada de pedra.

O Ano da morte de Ricardo Reis.

Que farei com este livro?

João de Melo: Gente feliz com lágrimas.

António Lobo Antunes. Manual dos inquisidores.

                                                Auto dos danados.

Současná literatura podle vlastního výběru

Doporučení autoři:

Mário Cláudio

Mário de Carvalho

Hélia Correia

Dulce Maria Cardoso

Pedro Paixão

Rui Zink

Inês Pedrosa

valter hugo mãe

João Tordo

 

Sekundární literatura:

António José Saraiva – Óscar Lopes. Dějiny portugalské literatury.

Óscar Lopes – Maria de Fátima Marinho (ed.). História da literatura portuguesa, 7 sv.
Reis, Carlos (ed.). História Crítica da Literatura Portuguesa, 9 sv. BIBLOS – Enciclopédia VERBO das Literaturas de Língua Portuguesa, 4 sv.
História e antologia da literatura portuguesa. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1997–2006.

Brazilská literatura

 1. de Anchieta: O Auto na Festa de São Lourenço

Gregório de Matos: výbor básní

Claudio Manuel da Costa: výbor básní

Tomás Antonio Gonzaga: výbor básní

Basílio da Gama: O Uraguai

Gonçalves Dias: výbor básní

José de Alencar: O Sertanejo

 Senhora

Mãe

Bernardo Guimarães: Jupira 

Bernardo Guimarães: A Escrava Isaura

Álvares de Azevedo: Noite na taverna 

Álvares de Azevedo: Macário

Fagundes Varela: Cântico do Calvário

Castro Alves:  Os Escravos

Machado de Assis: Papéis avulsos

Esaú e Jacó

Memorial de Aires 

Adolfo Caminha: Bom-Crioulo

Cruz e Sousa: výbor básní

Augusto dos Anjos: Eu

Euclides da Cunha: Os Sertões (výbor)

Simões Lopes Netos: Contos gauchescos

Lima Barreto: výbor povídek

Lima Barreto: O Cemitério dos Vivos

Oswald de Andrade: Pau Brasil, „O Manifesto Antropófago“

Mário de Andrade: Amar, Verbo Intransitivo

                               Contos Novos

Manuel Bandeira: Libertinagem n. jiná sbírka

Carlos Drummond de Andrade: Sentimento do Mundo n. jiná sbírka

Cecília Meireles: Mar Absoluto n. Romanceiro da Inconfidência

José Lins do Rego: Menino do Engenho n. Fogo Morto

Rachel de Queiroz: Dora, Doralina

Dyonélio Machado: Os ratos

Nelson Rodrigues: Vestido de noiva

Graciliano Ramos: Insônia

Clarice Lispector: A Maçã no Escuro

Clarice Lispector: Paixão segundo G. H.

Clarice Lispector: sbírka povídek (Felicidade Clandestina, Laços de Família, A Legião Estrangeira…)

João Guimarães Rosa: Primeiras Estórias

Érico Veríssimo: O Tempo e o vento. Sv. I, část A fonte

Autran Dourado: Solidão, solitude

Antônio Callado: Quarup

Rubem Fonseca: sbírka povídek (Feliz Ano NovoO CobradorO Buraco na ParedePequenas Criaturas…)

Rubem Fonseca: A Grande ArteAgosto n. jiný román

Lygia Fagundes Telles:  A Disciplina do Amor

João Cabral de Melo Neto: Morte e Vida Severina

Darcy Ribeiro: Maíra

Moacyr Scliar: O Centauro no Jardim n. A mulher que escreveu a Bíblia

Mário Quintana: Caderno H nebo jiná sbírka básní či próz

Dalton Trevisan: O Vampiro de Curitiba n. jiná sbírka povídek

Caio Fernando Abreu: Onde Andará Dulce Veiga?

Caio Fernando Abreu: Morangos Mofados

Silviano Santiago: Em liberdade

Silviano Santiago: Keith Jarrett no Blue Note

Sérgio Sant’Anna: Um Crime Delicado

João Ubaldo Ribeiro: Viva o povo brasileiro

Raduan Nassar: Lavoura arcaica

Ferreira Gullar: Poema Sujo n. jiná sbírka

Adélia Prado: Bagagem

Paulo Lins: A cidade de Deus

Současná literatura dle vlastního výběru

Doporučení autoři:

Bernardo Carvalho

Michel Laub

João Gilberto Noll

Chico Buarque

Alberto Mussa

Daniel Galera

Luiz Ruffato

Marçal Aquino

 1. Kucinski

 

Sekundární literatura:

Alfredo Bosi: História Concisa da Literatura Brasileira.

Luciana Stegagno Picchiová: Dějiny brazilské literatury.

José Aderaldo Castello: A literatura brasileira. Origens e unidade.

 

Četba autorů lusofonní Afriky dle vlastního výběru.

Úvod > Portugalština > Požadavky k SZZK > Navazující magisterské studium – pro studenty, kteří nastoupili od roku 2016 > Portugalská a brazilská literatura – literární modul, jednooboroví studenti