Navazující magisterské studium – pro studenty, kteří nastoupili do r. 2015 včetně

Lusobrazilská studia

Literární modul – tematické okruhy

Okruhy portugalská a brazilská literatura

Student má u zkoušky prokázat:

 • znalost epoch a proudů portugalské a brazilské literatury v literárních, historických a kulturních souvislostech;
 • schopnost promýšlet specifické problémy portugalsky psaných literatur;
 • schopnost situovat přečtená literární díla do jejich kontextu a komentovat interpretační problémy v daném tematickém okruhu.

Student předkládá ke zkoušce seznam přečtené literatury (primární a sekundární). Předpokládá se četba nejméně čtyřiceti portugalských a čtyřiceti brazilských literárních děl – viz Celkový seznam četby.

 

 1. Dějiny literatury

1.1.  Literatura portugalská

 

1.      Galicijsko-portugalská lyrika (platonismus a kurtoazie; místní specifika; žánrové členění)

2.      Středověká próza (členění a vývoj).

3.      Portugalské kronikářství a Fernão Lopes.

4.      Kulturní působení a nauková próza představitelů aviské dynastie.

5.      Obecný zpěvník a podzim portugalského středověku.

6.      Vznik portugalského dramatu a Gil Vicente.

7.      Renesance a humanismus. Základní myšlenkové a stylové vymezení období. Sá de Miranda. Bernardim Ribeiro. António Ferreira.

8.      Tradice Obecného zpěvníku, styl klasický a styl palácový. Luís de Camões.

9.      Literatura zámořských objevů a Fernão Mendes Pinto.

10.    Ideologie a praxe protireformace. Literární manýrismus.

11.    Baroko a jeho stylové konstanty. António Vieira. Francisco Rodrigues Lobo. Barokní akademie a Francisco Manuel de Melo.

12.    Arkadismus. Klasicistní a osvícenské tendence. Préromantismus. Problém „odrodilců“.

13.    Romantismus. Dialektika evropského a národního, národní minulosti a současnosti. Herculano a Garrett.

14.    Národní divadlo (Garrett). Prozaik Castelo Branco mezi préromantismem a realismem.

15.    Realismus. Vymezení a periodizace. Antero de Quental.

16.    Eça de Queirós – od romantismu k reflektované dekadenci.

17.    Směry přelomu 19. a 20. století. Cesário Verde. Saudosismus. Raul Brandão.

18.    První modernismus. Revue Orpheu. Fernando Pessoa. Mário de Sá-Carneiro.

19.    Druhý modernismus (revue Presença a polemika s neorealisty).

20.    Sociální próza, neorealismus a existencialismus. Ferreira de Castro. Fernando Namora. Carlos de Oliveira. Vergílio Ferreira.

21.    Velcí prozaici poslední třetiny století. José Cardoso Pires. José Saramago. António Lobo Antunes. Lídia Jorgeová. José Luís Peixoto.

22.    Problematika postkoloniální prózy (zkušenost koloniální války – Lobo Antunes. Lídia Jorgeová; africká lusofonní próza – Luandino Vieira. Mia Couto).

23.    Velcí básníci 2. poloviny 20. století. Miguel Torga. Sophia de Mello Breyner Andresenová. Eugénio de Andrade.

 

1.2.   Literatura brazilská

 1. Dopis králi Manuelovi o nalezení Brazílie Pera Vaze de Caminhy. Informativní literatura a literatura jezuitská. José de Anchieta a otázky přenosu křesťanství do podmínek Nového světa.
 2. Společenský kontext brazilského baroka, jeho chronologie a geografie: „baroko cukru“ a „baroko zlata“. Brazilská literatura jako odnož literatury portugalské (Botelho de Oliveira) a jako sonda do nového světa (Gregório de Matos).
 3. António Vieira: Portugalec, Brazilec, Evropan. Vzdělavatelná próza. Barokní Akademie a jejich význam pro ustavení literárního systému.
 4. Arkadismus Minas Gerais a otázka Zámořské Arkádie. Evropská konvence a brazilská realita: Cláudio Manuel da Costa. Tomás António Gonzaga: arkadik a romantický osud.
 5. Narativní poezie arkadiků: Santa Rita Durão a Basílio da Gama.
 6. Brazilský romantismus a cílené budování národní identity. Otázka literárního jazyka a otázka národního literárního hrdiny.
 7. „Generace“ brazilského romantismu. Národní romantismus Gonçalvese Diase. Sebestředná druhá romantická generace: Álvares de Azevedo, Junqueira Freire. Casimiro de Abreu.
 8. Erotická a satirická poezie Bernarda Guimarãese. Kondorská poezie Castra Alvese. Solitér Sousândrade.
 9. Vznik brazilského románu. Městský román: Joaquim Macedo, Manuel Antônio de Almeida. José de Alencar a jeho románová mapa Brazílie.
 10. Otázka reality a jejího literárního obrazu: Bernardo Guimarães, A. d’E. Taunay a tzv. regionalismus (Távora).
 11. Brazilské romantické divadlo (Martins Pena, Gonçalves Dias, José de Alencar).
 12. Synkretické období mezi romantismem a modernismem: realismus, naturalismus, kaligrafická próza. Cesty k popisu společnosti na okraji západní kultury: Machado de Assis, Aluísio de Azevedo, Raul Pompéia.
 13. Svérázný naturalismus Adolfa Caminhy. Regionalistická próza (Afonso Arinos, Valdomiro Silveira, Coelho Neto). Myšlení o Brazílii: rasismus a jeho alternativy.
 14. Poezie přelomu století: parnasismus, symbolismus. Nacionalismus a kosmopolitismus brazilské „belle époque“. Olavo Bilac. „Černá labuť“ Cruz e Sousa.
 15. Premodernismus: přednosti a úskalí pojmu. Augusto dos Anjos. Euclides da Cunha a otázka jednoty brazilského národa. Lima Barreto.
 16. Brazilský modernismus v proměnách společnosti počátku 20. století. Kosmopolitismus a nacionalismus jinak: poezie brazilového dřeva; lidožroutské hnutí; zelenožlutí.
 17. Hlavní představitelé prvního modernismu: Oswald de Andrade. Mário de Andrade. Manuel Bandeira. Raul Bopp.
 18. Modernisté bez estetické revoluce: Carlos Drummond de Andrade. Cecília Meirelesová.
 19. Brazílie na periferii modernity. Severovýchodní sociální román 30. let: Rachel de Queirós. Graciliano Ramos. José Lins do Rego. Jorge Amado. Gilberto Freyre a nové nastolení otázky literárního regionalismu.
 20. Proměny literárního regionalismu. Érico Veríssimo, João Guimarães Rosa. Clarice Lispectorová.
 21. Brazilská literatura druhé poloviny 20. století jako zrcadlo mnohosti kulturních světů: Antonio Callado. Rubem Fonseca. Fantastická povídka Lygie Fagundes Tellesové a Murila Rubiãa.
 22. Moderní poezie. João Cabral de Melo Neto. Murilo Mendes. Teorie a praxe konkretistické poezie.
 23. Současná brazilská literatura a postmodernismus. Otázky „kulturního průmyslu“. Brazilská populární hudba a literatura (Chico Buarque, Caetano Veloso). Fenomén Paulo Coelho.

 

 1. Identita v literatuře

2.1.   Portugalská literatura

2.1.1.  Odraz saudade v literatuře v průběhu staletí

2.1.2.  Cruzada a anticruzada v literatuře: od reconquisty přes zámořské objevy a koloniální válku po současnost

2.1.3.  Literární konfrontace s jinakostí (reconquista, conquista, novokřesťané, odrodilci, kolonie)

2.1.4.  Portugalsko a Evropa (afinity a specifika, ovlivňování a vymezování, vztah centra a periferie)

2.1.5.  Formování moderní portugalské identity v procesu sebeuvědomování od romantismu po modernismus

2.1.6.  Proměny camõesovského mýtu

2.1.7.  Angažovanost v literatuře (od Fernãa Lopese přes Camõese, Vieiru, Garretta po 20. století: modernismus vs neorealismus, román sociální a existencialistický, statečnost občanská a autorská, angažovanost a jinotaj, koloniální válka, ženská otázka ap.)

 

2.2.   Brazilská literatura

2.2.1.  Hledání brazilství (F. Denis, J. de Alencar, Machado de Assis, Lima Barreto, modernistické proudy, S. Buarque de Holanda, Gilberto Freyre, A. Callado, tropikalismus)

2.2.2.  Obraz Indiána v brazilské literatuře koloniální doby (P. V. Caminha, J. de Anchieta, G. de Matos, B. da Gama, Santa Rita Durão)

2.2.3.  Obraz Indiána v brazilské literatuře 19. a 20. století (J. de Alencar, Gonçalves Dias, Lidožroutské hnutí, D. Ribeiro, B. Carvalho)

2.2.4.  Obraz černocha v brazilské literatuře (Gregório de Matos, B. Guimarães, Castro Alves, Cruz e Sousa, A. Caminha, přínos Gilberta Freyra, M. de Andrade, J. de Lima, J. Amado)

2.2.5.  Obraz města v brazilské literatuře (Machado de Assis, Lima Barreto, M. de Andrade, R. Fonseca, Ch. Buarque)

2.2.6.  Obraz chudých v brazilské literatuře (Aluísio Azevedo, Machado de Assis, E. da Cunha, Monteiro Lobato, Lima Barreto, G. Ramos, J. Amado, Dyonélio Machado, C. Lispector, R. Fonseca, S. Sant’Anna, P. Lins, D. Varella, M. Aquino)

 

Celkový seznam četby k SZZK

 1. Česky dostupná literatura

I.1. Portugalská literatura

Portugalské pohádky a pověsti. Praha: Dauphin, 1998.

Písně portugalských trobadorů. Praha: Mladá fronta, 1983.
Dobytí Lisabonu a reconquista Portugalska
. Praha: Argo, 2008.

Fernão Lopes. Kronika vlády Dona Pedra I. Praha: Argo, 2009.

Gil Vicente. Hra o pekelné lodi. Praha: Torst, 2005.
Bernardim Ribeiro. Kniha stesku. Praha: Argo, 2009.
Luís de Camões. Trýzeň i útěcha. Praha: Mladá fronta, 1997.
Lusovci. Praha: SNKLHU, 1958.
Objevné cesty do Afriky a Asie. Praha: SNKLU, 1966.
Almeida Garrett. Podloubí v Anenské ulici. Praha: Odeon, 1970.

Mnich Luís de Sousa. Praha: Torst, 2012.

Alexandre Herculano. Černý biskup a jiné příběhy. Praha: Torst, 2006.
Camilo Castelo Branco. Zhoubná láska. Praha: Odeon, 1979.
José Maria Eça de Queirós. Zločin pátera Amara. Praha: SNKLU, 1961, Odeon, 1968.

Bratranec Bazilio. Praha: SNKLU, 1955, Odeon, 1989.

Maiové. Praha: SNKLHU, 1957.

Relikvie / Mandarín / Hrabě d’Abranhos. Praha: SNKLHU, 1958.Pan hrabě a spol. Praha: Odeon, 1977.
Kráčej a čti. Praha: Academia, 2001.
Mário de Sá-Carneiro. Šílenství. Praha: Mladá fronta, 1999.
Fernando Pessoa. Kniha neklidu. Praha: Argo, 2007.
Heteronyma. Praha: Odeon, 1992

Námořník in Za noci našeho bytí. Praha: Torst, 1995.
[Faust: subjektivní tragédie (fragmenty). Praha: Argo, 1997.

Bankéř anarchista. Praha: Argo, 1998.

Testament sebevraha barona de Teive. Ďáblova hodina. Praha: Argo, 2001.]

Opiárium a jiné básně Álvara de Campos. Praha: Paseka, 2003.

Nevinnost je nemyslet, básně Alberta Caeira. Praha: Garamond, 2008.

[Dopisy přátelství, lásky a magie. Praha: Argo, 2009.]

Ferreira de Castro. Stín kaučuku. Praha: Odeon, 1978.
Florbela Espanca. Kniha sestry stesku (výbor básní). Olomouc: Votobia, 1997.

Masky osudu. Praha: One Woman Press, 2004.

Aquilino Ribeiro. Když vyjí vlci. Praha: SNKLHU, 1958.
Fernando Namora. Pšenice a koukol. Praha: SNKLHU, 1958 (nebo jiný neorealistický román – např. Alves Redol. Fanga; Soeiro Pereira Gomes.Říční ramena; Antunes da Silva. Krutý vítr).
Pět portugalských novel (Mário de Sá-Carneiro, Branquinho da Fonseca, Ferreira de Castro, Carlos de Oliveira, Hélia Correiová). Praha: Odeon, 1987.

Urbano Tavares Rodrigues. Jitřní ptáci. Praha: Odeon, 1967.
José Cardoso Pires. O delfínu. Praha: Dauphin, 1998.

António Lobo Antunes. Jidášova díra. Praha: Mladá fronta, 2002.
José Rodrigues Miguéis: Šestnáct hodin s tajným posláním. Praha: Mladá fronta, 2000.

Sophia de Mello Breyner Andresenová: Příkladné povídky. Praha: Torst, 2007.

Nuno Júdice. Šarlatová žena. Praha: Argo, 1999.

Vergílio Ferreira. Navždycky. Praha: Mladá fronta, 2000
José Saramago. Baltasar a Blimunda. Praha: Odeon, 2002.

Slepota. Praha: Albatros Plus, 2010.

Kain. Praha: Albatros Plus, 2011.

Portugalští básníci v Praze (Fernando Pinto do Amaral, Eugénio de Andrade, Gastão Cruz, António Franco Alexandre, Manuel Gusmão, Ana Hatherly, Nuno Júdice, Pedro Tamen, Paulo Teixeira). Praha: Nakladatelství Vlasty Brtníkové, 1997.

Eugénio de Andrade. Svrchovanost. Praha: Fra, 2004.

Teolinda Gersãová. Mlčení. Praha: Torst, 2009.
Miguel Sousa Tavares. Rovník. Praha: Garamond, 2006.

Mia Couto. Náměsíčná země. Praha: BB art, 2003.

Eduardo Lourenço. Chaos a nádhera. Praha: Dauphin, 2002.

Dinis Machado: Co tvrdí Molero. Praha: Dauphin, 2011.

José Luís Peixoto. Dítě v troskách. Praha: Dauphin, 2009.

Nikdo se nedívá. Brno: Barrister & Principal, 2004.

Gonçalo M. Tavares. Pan Valéry a logika. Praha: Smršť, 2011.

Pan Brecht a úspěch,Pan Kraus a politika. Praha: Smršť, 2011.

José Luandino Vieira. Kdysi v Angole.Praha: Odeon, 1980.

Agostinho Neto. Posvátná naděje. Praha: Odeon, 1983.

Mia Couto. Náměsíčná země. Praha: Jiří Buchal – BB Art, 2003.

 

Plav 10/2009 („Portugalsko: moře literatury“: mj. Raul Brandão, Miguel Torga, Herberto Helder, Inês Pedrosová) a navazující Příloha Plavu („Portugalsko: Kapka do moře literatury“: Miguel Torga,José Saramago, Pedro Paixão, Herberto Helder).

I.2. Brazilská literatura

Poronominare. Mýty a legendy brazilských Indiánů. Liberec: Dauphin, 1995

Pero Vaz de Caminha: Dopis králi Manuelovi o nalezení Brazílie. Dolní Břežany, 2000

Castro Alves: Otroci. Praha: SNKLHU, 1951

Manuel Antônio de Almeida: Paměti policejního seržanta. Praha: Odeon, 1960

José de Alencar: Vládce pralesa. Praha: Melantrich, 1969

José de Alencar: Iracema. Ubiražara. In: Dva indiánské příběhy. Praha: Odeon, 1964

Joaquim Maria Machado de Assis: Posmrtné paměti Bráse Cubase. Praha: Torst, 1996

Don Morous. Praha: SNKLHU, 1960

Aluísio Azevedo: Osada na předměstí. Praha: SNKLU, 1957

    Sůva. Praha: Odeon, 1978

Raul Pompéia: Ateneum. Praha: Odeon, 1963

Lima Barreto: Smutný konec snaživého Policarpa. Praha: Odeon, 1974

Mário de Andrade: Macunaíma. Praha: Mladá fronta, 2000

Graciliano Ramos: Vyprahlé životy. Praha: SNKLU, 1959

Statek São Bernardo. Praha: Odeon, 1983

Jorge Amado: Jubiabá. Praha: Československý spisovatel, 1949, 19512

Země bez konce. Praha: Máj, 1948

Mulatka Gabriela. Praha: Odeon 1967, 19774

Pastýři noci. Praha: Odeon, 1983

Staří námořníci. Praha: Odeon, 1985)

Carlos Drummond de Andrade: Fyzika strachu. Praha: Odeon, 1967

João Guimarães Rosa: Velká divočina. Praha: Odeon, 1970

João Guimarães Rosa: Burití. Praha: Torst, 2008

        Dál – dál a dál. Praha: Torst, 2010

Clarice Lispectorová: Tajné štěstí. Praha: Ivo Železný, 1996

Clarice Lispectorová: Okamžik pro hvězdu. In: Pět brazilských novel. Praha: Odeon, 1982

Clarice Lispectorová: Živá voda. Praha: Aurora, 2000

Osman Lins: Retábl svaté Joany Caroliny In: Pět brazilských novel. Praha: Odeon,1982

José J. Veiga: Hříchy kmene. In: Pět brazilských novel. Praha: Odeon, 1982

João Antônio: Paprika, Perus a Hezoun. In: Pět brazilských novel. Praha: Odeon, 1982

Lygia Fagundes Tellesová: Před zeleným bálem. Praha: Odeon, 1984

Temná noc a já. Praha: Mladá fronta, 2003

Murilo Rubião: Dům u červené slunečnice. Praha: Odeon, 1986

Verissimo, Erico: Incident v Antaresu. Praha: Odeon, 1977

Darcy Ribeiro: Divošská utopie. Praha: Odeon, 1989

Moacyr Scliar: Leopardi Franze Kafky. Praha: Aurora, 2002

Rubem Fonseca: Černý román a jiné povídky. Praha: Argo, 2001

Mocné vášně a nedokonalé myšlenky. Praha: Argo, 2006

Třetí břeh řeky. Fantastické a magické v brazilských povídkách. Praha: Dauphin, 1996

Ignácio de Loyola Brandão: Zero. Praha: Maťa, 2010

Sérgio Sant’Anna: Noční let. Praha: Dybbuk, 2010

Mirandová, Ana: Peklo ráje. Praha: Torst, 2004

Chico Buarque: Budapešť. Praha: Torst, 2009

Milton Hatoum: Sirotkové ráje. Praha: Argo, 2012

Dva bratři. Praha: Plus, 2012

 

II. Literatura v portugalštině (povinných je 25 titulů pro studenty jednooborového studia a 20 titulů pro studenty studia dvouoborového)

II.1. Portugalská literatura

Literatura Medieval / Antologia. Sec.XIII-XIV. HALP, Nº 02. 1997.

A Prosa Medieval Portuguesa. Sec.XIII-XIV. HALP, Nº 04. 1997.

Fernão Lopes II. Sec.XV. HALP, Nº 06. 1998. 

D. Duarte. Leal conselheiro (antologia de textos). In Obras dos Príncipes de Avis. HALP, nº 07, Sec.XV, 1998.

Obras de Gil Vicente (antologia). HALP, nº 11, Sec.XVI – I, 1999.

Bernardim Ribeiro: Menina e Moça. HALP, nº 13, Sec. XVI – I, 2000.

Luís de Camões: Os Lusíadas. HALP, nº 16, Séc.XVI – II. 2000.

Luís de Camões: Lírica (Antologia). HALP, nº 18, Séc.XVI – II. 2001.

António Ferreira:  „Castro“. In Teatro Quinhentista Pós-Vicentino. HALP, nº 21, Séc.XVI – III. 2002.

Literatura de Viagens I (O lado crítico e negro da Expansão). HALP, nº 22, Séc.XVI – III. 2002.

Luís de Fróis: Europa i Japão. In Literatura de Viagens II. HALP, nº 23, Séc.XVI – III. 2002.

Sóror Mariana Alcoforado: Cartas Portuguesas. In Literatura de Conventos – Autoria Feminina. HALP, nº 32, Séc.XVII. 2005.

Almeida Garrett. Frei Luís de Sousa.

                               Viagens na minha terra

Antero de Quental. Causas da decadência dos povos peninsulares nos últimos três séculos.

Eça de Queirós. O francesismo.

                               A Correspondência de Fradique Mendes.

                               Contos.

Cesário Verde. O Livro de Cesário Verde.

Raul Brandão. Húmus.

Fernando Pessoa. Chuva oblíqua.

                               Livro do desassossego.

                               A nova poesia portuguesa                sociologicamente considerada.

– Alberto Caeiro. O Guardador de rebanhos.

                – Álvaro de Campos. Ode marítima, Ode triunfal, Tabacaria.

Mário de Sá-Carneiro. Poemas.

José de Almada-Negreiros. Manifesto Anti-Dantas.

Miguel Torga. Bichos.

Poesia.

Branquinho da Fonseca. O Barão.

Antologia do conto português (org. João de Melo).

Sophia de Mello Breyner Andresen. Poesia

Eugênio de Andrade. Poesia.

Jorge de Sena. Físico prodigioso.

Carlos de Oliveira. Finisterra.

                               Poesia.

José Cardoso Pires. Alexandra Alpha nebo jiná kniha.

Vergílio Ferreira. Manhã submersa.

Lídia Jorge. Costa dos Murmúrios nebo jiná kniha.

José Saramago. O Ano da morte de Ricardo Reis nebo jiná próza.

Que farei com este livro?

João de Melo. Gente feliz com lágrimas.

António Lobo Antunes. 1 kniha

José Luís Peixoto. 1 kniha

Mia Couto. 1 kniha

Současná literatura podle vlastního výběru

 

 

Sekundární literatura:

António José Saraiva – Óscar Lopes. Dějiny portugalské literatury. Praha: Odeon, 1972
Óscar Lopes – Maria de Fátima Marinho (ed.). História da literatura portuguesa, sv. 1-7. Lisabon: Publicações Alfa, 2000-2003.
Reis, Carlos (ed.). História Crítica da Literatura Portuguesa, 9 sv. Lisabon-São Paulo: Verbo, 1994-2006.
BIBLOS – Enciclopédia VERBO das Literaturas de Língua Portuguesa, sv. 1-4. Lisabon/São Paulo: Verbo 1995-2005.
História e antologia da literatura portuguesa. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1997–2006. Dostupné zhttp://www.leitura.gulbenkian.pt/boletim_cultural/boletim_cultural.php?serie=HALP.

Eduardo Lourenço. „Crítica e Metacrítica“; „,Orfeu‘ ou a Poesia como Realidade“; „,Presença‘ ou a Contra-Revolução no Modernismo Português?“ in Tempo e Poesia.

„Da literatura como interpretação de Portugal“ inO Labirinto da Saudade.

II.2. Brazilská literatura

J. de Anchieta: O Auto na Festa de São Lourenço

Gregório de Matos: výbor básní

Claudio Manuel da Costa: výbor básní

Tomás Antonio Gonzaga: výbor básní

Basílio da Gama: O Uraguai

Gonçalves Dias: výbor básní

José de Alencar: O Sertanejo

Senhora

Mãe

Bernardo Guimarães: Jupira n. A Escrava Isaura

Álvares de Azevedo: Noite na Taverna n. Macário

Fagundes Varela: Cântico do Calvário

Castro Alves. Os Escravos

Machado de Assis: výbor povídek

Memorial de Aires n. jiný román

Adolfo Caminha: Bom-Crioulo

Cruz e Sousa: výbor básní

Augusto dos Anjos: Eu

Euclides da Cunha: Os Sertões (výbor)

Simões Lopes Netos: Contos Gauchescos

Lima Barreto: výbor povídek

O Cemitério dos Vivos

Oswald de Andrade: Pau Brasil, O Manifesto Antropófago

Mário de Andrade: Amar, Verbo Intransitivo

                               Contos Novos

Manuel Bandeira: Libertinagem n. jiná sbírka

Carlos Drummond de Andrade: Sentimento do Mundo n. jiná sbírka

Cecília Meireles: Mar Absoluto n. Romanceiro da Inconfidência

José Lins do Rego: Menino do Engenho n. Fogo Morto

Rachel de Queiroz: Dora, Doralina

Dyonélio Machado: Os ratos

Nelson Rodrigues: Vestido de Noiva

Graciliano Ramos: výbor povídek

Clarice Lispector: A Maçã no Escuro n. Paixão segundo G. H.

Felicidade Clandestina, Laços de Família n. A Legião Estrangeira

Guimarães Rosa: Primeiras Estórias

Augusto de Campos – Décio Pignatari –Haroldo de Campos: Teoria da poesia concreta

Antônio Callado: Expedição Montaigne n. Quarup

Rubem Fonseca: sbírka povídek (Feliz Ano Novo, O Cobrador, O Buraco na Parede, Pequenas Criaturas…)

A Grande Arte, Agosto n. jiný román

Lygia Fagundes Telles: A Noite Escura mais Eu, A Disciplina do Amor n. jiná sbírka povídek

Verão no Aquário

João Cabral de Melo Neto: Morte e Vida Severina

Darcy Ribeiro: Maíra

Moacyr Scliar: O Centauro no Jardim

Mário Quintana: Caderno H nebo jiná sbírka básní či próz

Dalton Trevisan: O Vampiro de Curitiba n. jiná sbírka povídek

Caio Fernando Abreu: Onde Andará Dulce Veiga?

Morangos Mofados

Silviano Santiago: Em liberdade n. Keith Jarrett no Blue Note

Sérgio Sant’Anna: Um Crime Delicado

João Ubaldo Ribeiro: Viva o Povo Brasileiro

Ferreira Gullar: Poema Sujo n. jiná sbírka

Současná literatura dle vlastního výběru

 

Sekundární literatura:

Alfredo Bosi: História Concisa da Literatura Brasileira. São Paulo: Cultrix, 1994

Luciana Stegagno Picchiová: Dějiny brazilské literatury. Praha: Torst, 2006

 

Tematické okruhy – SZZK

 

Vývoj jazyka

 

 1. Obecné principy vývoje jazyka.
 2. Latina klasická a lidová. Zdroje pro poznání lidové latiny.
 3. Charakteristika fonologického a morfo-syntaktického subsystému lidové latiny.
 4. Proces romanizace. Diferenciace lidové latiny.
 5. Vznik portugalštiny a její periodizace.
 6. Klasifikace staroportugalských textů.
 7. Charakteristika fonologického a morfo-syntaktického subsystému staré portugalštiny.
 8. Vývoj fonologického subsystému v klasické a moderní portugalštině.

 

Bibliografie

 

Cardeira, Esperança: História do Português. Lisboa: Caminho, 2006

Castro, Ivo: Introdução à História do Português. Lisboa: Edições Colibri, 2006

Huber, Joseph: Gramática do português antigo. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 20062

Maia, Clarinda de Azevedo: História do galego-português. Coimbra: INIC, 1986

Mattos e Silva, Rosa Virgínia: O português arcaico – fonologia,morfologia e sintaxe. São Paulo: Contexto, 2006

Mattos e Silva, Rosa Virgínia: O português arcaico-volume I – léxico e morfologia, volume II – Sintaxe e fonologia. Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 2008

Neto, Serafim da Silva: História da Língua portuguesa. Rio de Janeiro: Presença, 1986

Teyssier, Paul: História da língua portuguesa. Lisboa: Livraria Sá da Costa, 20018

 

Lexikologie:

 1. Lexikologie x  sémantika, forma a význam, jednoslovné a víceslovné pojmenování.
 2. Lexikální a sémantické pole. Základní sémantické pojmy: synonymie, homonymie, polysémie, antonymie, hyponymie
 3. Jazyková solidárnost – vzájemná souvislost dvou pojmů. Frazeologie a idiomatika (frazém a idiom).
 4. Sémiotika – nauka o znakových systémech
 5. Lexikografie – typy slovníků, slovníková hesla
 6. Morfologické procesy tvoření slov. Slova původní a slova odvozená. Odvozená slova tvořená  prefixací – prefixy latinského a řeckého původu.
 7. Slova odvozená tvořená pomocí sufixů. Sufixy nominální, verbální a adverbiální. Slova vzniklá konverzí.
 8. Slova jednoduchá a složená, skládání pomocí juxtapozice, skládání slov aglutinací. Onomatopoia.
 9. Obohacování slovní zásoby. Neologie a neologismy. Akronyma a zkratky. Slova přejatá.
 10. Charakteristika a vývoj slovní zásoby  portugalského jazyka. Etymologie a analogie.
 11. Keltský a iberský substrát, germánský a arabský superstrát. Adstrátové jazyky. Vliv ostatních jazyků  na portugalskou slovní zásobu.
 12. Situace brazilské portugalštiny.
 13. Portugalština v ostatních portugalsky mluvících zemích

 

Bibliografie

Cunha, Celso & Cintra, L.F. Lindley (1984). Nova gramática do português contemporâneo. Lisboa: Sá da Costa.

Čermák, F. & Blatná, R. (ed.) (1995). Manuál lexikografie. Praha: H&H.

Čermák, František – Jazyk a jazykověda, Praha 1997:

Černý, Jiří: Úvod do studia jazyka, Olomouc 1998

Erhart, Adolf: Základy jazykovědy, Praha 1984

Holtus, G., Metzeltin, M. & Schmitt, Ch. (ed.) (1994). Lexikon der Romanistischen Linguistik (LRL). VI, 2. Tübingen: Niemeyer.

Lapa, M. R. (198411). Estilística da língua portuguesa. Coimbra: Editora Limitada.

Šabršula, J. et alii (1982). Základy francouzské lexikologie. Praha: SPN (skripta FFUK).

Teyssier, P. (1984). História da língua portuguesa. Lisboa: Sá da Costa.

Vilela, M. (1994). Estudos de lexicologia do português. Coimbra: Almedina.

 

 

Obecná lingvistika

 

 1. Vnitřní diferenciace pojmu jazyk – Saussurovy pojmy langue / parole / langage a jejich význam pro současnou lingvistiku.
 2. Jazykový znak.
 3. Výstavba jazykového systému
 4. Obecné otázky vzniku a vývoje jazyka – fylogeneze a ontogeneze (otázky vzniku lidské komunikace; nástin teorie osvojování mateřského jazyka).
 5. Vývoj pojetí funkcí jazyka v lingvistice – od Bühlera přes Jakobsona k teorii mluvních aktů.
 6. Fonetika a fonologie – základní pojmy.
 7. Morfologie – základní pojmy.
 8. Lexikologie – základní pojmy.
 9. Syntax – základní pojmy.

10.  Textová lingvistika.

11.  Gramatické kategorie

12.  Slovní druhy a větné členy.

13.  Variantnost jazyka – sociální a geografická diferenciace jazyka.

14.  Historickosrovnávací jazykověda.

15.  Strukturální lingvistika v Evropě a v Americe.

16.  Ferdinand de Saussure

17.  Pražská škola a její místo v jazykovědě.

18.  Generativní lingvistika

19.  Typologie jazyků.

20.  Genealogická klasifikace jazyků.

21.  Problémy klasifikace románských jazyků.

22.  Dějiny románské lingvistiky.

 

Bibliografie

 

Čermák, František. Jazyk a jazykověda. Praha: Pražská imaginace, 1997.

Černý, Jiří. Dějiny lingvistiky. Olomouc: Votobia, 1996.

Erhart, Adolf. Základy jazykovědy. Praha: SPN, 1984.

Hajičová, Eva − Panevová, Jarmila − Sgall, Petr: Úvod do teoretické a počítačové lingvistiky I − Teoretická lingvistika. Praha: Karolinum, 2002.

Horálek, Karel. Filosofie jazyka. Praha: AUC, 1967.

Palek, Bohumil. Základy obecné jazykovědy. Praha: SPN, 1989.

Saussure, Ferdinand de. Kurs obecné lingvistiky. Praha: Odeon, 1989.

Sgall, Petr a kol. Úvod do syntaxe a sémantiky. Praha: Academia, 1986.

Skalička, Vladimír. Vývoj jazyka. Praha: SPN, 1960.

Skalička, Vladimír. Typologie. Lingvistické čítanky III, sv. 1 (skripta FF UK, pořadatel Bohumil Palek). Praha: SPN 1982 (1. vyd. 1975).

Šabršula, Jan a kol. Úvod do srovnávacího studia románských jazyků, I-II. Skripta FF UK. Praha: SPN, 1980.

Šabršula, Jan. Základy jazykovědy pro romanisty. Skripta FF UK. Praha: SPN, 1983.

Vendryes, Joseph. Le langage. Paris: Albin Michel, 1921 (španělský překlad: El lenguaje. México: UTEHA, 1958).

 

 

 

Tematické okruhy – BZK

 

Teorie portugalského jazyka

 

Požadují se znalosti z portugalské fonetiky, normativní mluvnice a syntaxe. Očekává se i základní orientace v obecné lingvistice.

 

A. Fonetika

 1. Fonetika/fonologie – charakteristika, dělení
 2. Princip tvoření, přenosu a percepce mluvené řeči – hledisko anatomické, fyziologické a fyzikální
 3. Fonetická transkripce
 4. Třídění hlásek – kritéria pro jejich třídění
 5. Ortoepie současné evropské portugalštiny
 6. Prozodie současné evropské portugalštiny

 

Bibliografie

Delgado Martins M. R. (1988): Ouvir falar. Introdução à Fonética do Português.            Lisboa: Caminho.

Delgado Martins M. R. (2002): Fonética do Português.Lisboa: Caminho

Holtus G. – Metzeltin M. – Schmitt Ch. (ed.) (1994): Lexikon der Romanistischen Linguistik (LRL). VI, 2. Tübingen: Niemeyer.

Palková Z. (1994): Fonetika a fonologie češtiny. Praha: Karolinum.

Tláskal J. (2006): Fonetika a fonologie současné evropské portugalštiny. Praha: Nakladatelství Karolinum.

 

 

B. Normativní mluvnice

 1. Charakteristika slovních druhů současné portugalštiny
 2. Formy a funkce portugalského členu.
 3. Gramatické kategorie jednotlivých slovních druhů
 4. Portugalská zájmena
 5. Modotemporální systém portugalského slovesa
 6. Tvoření a stupňování příslovcí
 7. Tvoření slov v portugalštině
 8. Dialekty evropské portugalštiny
 9. Varianty portugalštiny

 

Bibliografie

Almeida Moura, José de (2004): Gramática do Português Actual. Lisboa: Lisboa Editora

Bechara E. (1999): Moderna Gramática Portuguesa. Rio de Janeiro: Lucerna

Bergstrom-Reis (2000):  Prontuário ortográfico e guia da língua portuguesa. Lisboa: Notícias

Casteleiro, J. M. e Correia, P. D. 2009. Atual − o novo acordo ortográfico. Lisboa: Texto Editora

Cintra L., Cunha C. (1984): Nova Gramática do Português Contemporâneo. Lisboa: João Sá

Jindrová, J. (2009): PORTUGALŠTINA – souhrn gramatiky. Praha: Holman

Mira Mateus, M.H. a kol. (2003): Gramática da Língua Portuguesa. Lisboa: Caminho

 

C. Syntax

 1. Syntaktické vzorce jazyka, základní syntaktické směry (závislostní syntax, generativní modely jazyka)
 2. Větné členy současné portugalštiny
 3. Typy predikace, valence slovesa
 4. Okolnostní určení a jeho problémy
 5. Souvětí souřadné
 6. Souvětí podřadné
 7. Postavení větných členů v portugalské větě
 8. Syntaktické zvláštnosti současné portugalštiny.

 

 

 

Bibliografie

Bechara E. (1999): Moderna Gramática Portuguesa. Rio de Janeiro: Lucerna

Cintra L., Cunha C. (1984): Nova Gramática do Português Contemporâneo. Lisboa: João Sá

Florido,M.; Duarte da Silva, M.(1982): Novos Caminhos para a Linguagem 3. Porto: Porto Editora

Grepl, M.; Karlík, P. (1998): Skladba češtiny. Olomouc: Votobia

Heringer, J.H.; Pinto de Lima, J. (1983):  Palavra puxa Palavra. Lisboa: ICALP

Lapa, M-R.(1979): Estilística da Língua Portuguesa. Coimbra: Editorial

Mira Mateus, M.H. a kol. (2003): Gramática da Língua Portuguesa. Lisboa: Caminho

Sgall, P. (1986): Úvod do syntaxe a sémantiky. Praha: Academia

Vilela, M. (1999):  Gramática da Língua Portuguesa. Coimbra: Almedina

Úvod > Portugalština > Požadavky k SZZK > Navazující magisterské studium – pro studenty, kteří nastoupili do r. 2015 včetně