Teorie literatury – literární modul, jednooboroví i dvouoboroví studenti

 Teorie literatury

Zkouška z teorie literatury má prověřit základní znalost teorie literatury. Student si vybere jedno ze základních děl uvedených v seznamu – doporučejeme výběr předem konzultovat s dr. Grauovou. Zkouška má podobu rozhovoru o tomto díle a o souvislostech s dalšími dvěma přečtenými teoretickými knihami. Student prokáže porozumění pro teoretické koncepce, schopnost odborného vyjadřování a zvládnutí terminologie.

ZÁKLADNÍ DÍLA

 • Auerbach, Erich. Mimesis. Praha: Mladá fronta 1998.
 • Bachtin, Michail M. Román jako dialog. Praha: Odeon 1980.
 • Compagnon, Antoine. Démon teorie. Literatura a běžné myšlení.
 • Culler, Jonathan. Krátký úvod do literární teorie.
 • Eco, Umberto. Otevřené dílo. Praha: Argo, 2015.
 • Ingarden, Roman. Umělecké dílo literární. Praha: Odeon 1989.
 • Staiger, Emil. Základní pojmy poetiky. Praha: Čs. spisovatel, 1969. Též v: Staiger, Emil. Poetika, interpretace, styl. Praha: Triáda, 2008.
 • Todorov, Tzvetan. Poetika prózy. Praha: Triáda 2000.
 • Zich, Otakar. Estetika dramatického umění. Praha: Panorama 1987.

 

BIBLIOGRAFIE

 • Čtenář jako výzva. Výbor z prací kostnické školy recepční estetiky. Brno: Host, 2001.
 • Eagleton, Terry. Úvod do literární teorie. Praha: Triáda, 2005.
 • Eco, Umberto. Šest procházek literárními lesy. Olomouc: Votobia, 1997.
 • Freud, Sigmund. O člověku a kultuře. Praha: Odeon 1989.
 • Friedrich, Hugo. Struktura moderní lyriky. Brno: Host, 2005.
 • Frye, Northrop. Anatomie kritiky. Brno, Host 2003.
 • Hodrová, Daniela, a kol. … na okraji chaosu… Poetika literárního díla 20. století. Praha: Torst, 2001.
 • Hodrová, Daniela. Hledání románu. Praha: Čs. spisovatel, 1989.
 • Ibrahim, Robert ‒ Plecháč, Petr ‒ Říha, Jakub: Úvod do teorie verše. Praha: Akropolis, 2013.
 • Jakobson, Roman. Poetická funkce. Praha: H+H, 1995.
 • Kundera, Milan. Zneuznávané dědictví Cervantesovo. Brno: Atlantis,
 • Myšlení o divadle. Díl 1 a 2. Ed. L. Major a M. Petříček. Praha: Hermann a synové, 1993.
 • Procházka, Miroslav. Znaky dramatu a divadla. Praha, 1988.
 • Průvodce po světové literární teorii. Red. V. Macura. Praha: Panorama, 1988.
 • Svatoň, Vladimír. Epické zdroje románu. Praha: AV ČR, 1993.
 • Tyňanov, Jurij N. Literární fakt. Praha: Odeon, 1988.
 • Veltruský, Jiří. Drama jako básnické dílo. Brno: Host, 1999.
 • Znak, struktura, vyprávění. Výbor z prací francouzského strukturalismu. Ed. P. Kyloušek. Brno: Host, 2002.
Úvod > Portugalština > Požadavky k SZZK > Navazující magisterské studium – pro studenty, kteří nastoupili od roku 2016 > Teorie literatury – literární modul, jednooboroví i dvouoboroví studenti