Vedoucí diplomových prací a témata, která nabízejí

Témata diplomových prací se stanoví po dohodě mezi studentem a vyučujícím. Diplomová práce má rozsah nejméně 60 stran. Student jí prokazuje schopnost samostatného zpracování problematiky ze svého studijního oboru a zvládnutí práce s vědeckou literaturou.

Španělská lingvistika

doc. PhDr. Petr Čermák, Ph.D. – okruhy:

 • Fonetika, morfologie, syntax a lexikologie současné španělštiny
 • Studie založené na práci s jednojazyčnými i paralelními korpusy

PhDr. Dana Kratochvílová, Ph.D. – okruhy:

 • Morfologie a morfosyntax současné španělštiny
 • Kontrastivní studie (španělština vs. jiný románský jazyk, španělština vs. čeština, španělština vs. angličtina)
 • Studie založené na práci s jednojazyčnými i paralelními korpusy

Mgr. Štěpánka Černikovská, Ph.D. – okruhy:

 • Zvuková stránka španělštiny
 • Gramatika španělštiny (morfologie, morfosyntax)
 • Osvojování španělštiny jako cizího jazyka

PhDr. Zuzana Krinková, Ph.D. (toho času na mateřské dovolené) – okruhy:

 • Jazyky v kontaktu
 • Sociolingvistika španělštiny
 • Dialektologie španělštiny
 • Vývoj jazyka
Úvod > Španělština > Závěrečné práce > Téma práce – lingvistika > Vedoucí prací a témata, která nabízejí > Vedoucí diplomových prací a témata, která nabízejí