Vedoucí diplomových prací a témata, která nabízejí

Témata diplomových prací se stanoví po dohodě mezi studentem a vyučujícím. Diplomová práce má rozsah nejméně 60 stran. Student jí prokazuje schopnost samostatného zpracování problematiky ze svého studijního oboru a zvládnutí práce s vědeckou literaturou.

Španělská lingvistika

doc. PhDr. Petr Čermák, Ph.D. – okruhy:

  • Fonetika, morfologie, syntax a lexikologie současné španělštiny
  • Studie založené na práci s jednojazyčnými i paralelními korpusy

PhDr. Dana Kratochvílová, Ph.D. – okruhy:
v ak. roce 2018/19 dr. Kratochvílová z kapacitních důvodů nepřijímá nové studenty, je možné pouze zadat DP těm, jimž vedla BP

  • Morfologie a morfosyntax současné španělštiny
  • Kontrastivní studie (španělština vs. jiný románský jazyk, španělština vs. čeština, španělština vs. angličtina)
  • Studie založené na práci s jednojazyčnými i paralelními korpusy

PhDr. Zuzana Krinková, Ph.D. – okruhy:

  • Jazyky v kontaktu
  • Sociolingvistika španělštiny
  • Dialektologie španělštiny
  • Vývoj jazyka
  • Studie založené na práci s korpusy, kontrastivní studie (španělština, čeština, příp. další jazyky)
Úvod > Španělština > Závěrečné práce > Téma práce – lingvistika > Vedoucí prací a témata, která nabízejí > Vedoucí diplomových prací a témata, která nabízejí