Vedoucí bakalářských prací a témata, která nabízejí

doc. PhDr. Petr Čermák, Ph.D. – okruhy:

Fonetika, morfologie, syntax a lexikologie současné španělštiny
Studie založené na práci s jednojazyčnými i paralelními korpusy
Normativní mluvnice

PhDr. Dana Kratochvílová, Ph.D. – okruhy:
v ak. roce 2018/19 dr. Kratochvílová z kapacitních důvodů nové BP nezadává

Morfologie a morfosyntax (zejména problematika španělského slovesa)
Kontrastivní studie (španělština, čeština, případně další románské jazyky)
Práce založené na využití korpusů

PhDr. Zuzana Krinková, Ph.D. – okruhy:

Jazyky v kontaktu
Sociolingvistika španělštiny
Dialektologie španělštiny (po domluvě)
Morfologie, slovotvorba, syntax španělštiny
Studie založené na práci s korpusy, kontrastivní studie (španělština, čeština, příp. další jazyky)
Úvod > Španělština > Závěrečné práce > Téma práce – lingvistika > Vedoucí prací a témata, která nabízejí > Vedoucí bakalářských prací a témata, která nabízejí