Témata diplomových prací

Portugalská lingvistika

Mgr. Petra Svobodová, Ph.D. – okruhy:

morfologie, morfosyntax, syntax a lexikologie současné evropské portugalštiny, funkční styly portugalského jazyka, normativní mluvnice, dialektologie současné evropské portugalštiny, zeměpisné varianty portugalštiny ve světě

 

Portugalská a brazilská literatura

Mgr. Karolina Válová, Ph.D. – téma práce si student po konzultaci se školitelkou volí sám

Mgr. Šárka Grauová, Ph.D. – okruhy:

Brazilská literatura

  • otázky jednotlivých stylů a období (počátky, baroko, arkadismus atd.)
  • jednotlivé tvůrčí osobnosti a konkrétní otázky jejich tvorby
  • tematologie (zobrazení Indiána, černošská otázka, problém severovýchodního sucha…)

Brazilská identita

Brazilská kultura po předchozí domluvě

Portugalská literatura po předchozí domluvě

Úvod > Portugalština > Závěrečné práce > Diplomová práce > Témata diplomových prací