Témata diplomových prací

Portugalská lingvistika

PhDr. Jan Hricsina, Ph.D. – okruhy:

fonetika, fonologie, morfosyntax a dialektologie současné evropské portugalštiny, problematika portugalského slovesa, studie vycházející z jednojazyčných portugalských korpusů

PhDr. Jaroslava Jindrová, Ph.D. – okruhy:

morfologie, morfosyntax, syntax a lexikologie současné evropské portugalštiny, funkční styly portugalského jazyka, odborná portugalština, normativní mluvnice, brazilská portugalština, studie vycházející z paralelních a jiných korpusů

 

Portugalská a brazilská literatura

PhDr. Vlasta Dufková, Ph.D. – okruhy:

Téma práce si volí sám student po konzultaci se školitelem.

Hlavní okruhy zájmu:

Portugalská literatura devatenáctého a dvacátého století: literárněhistorické studie, naratologické zkoumání, hledisko tematické kritiky, vývoj žánrů, literatura a mýtus

Portugalsky psaná literatura v evropském kontextu (především ve vztahu k Francii): komparativní studie, vztah periferie a centra, problematika identity

Portugalsky psaná poezie: monografické studie, kritika zaměřená na konkrétní texty

Problematika překladu: komentovaný překlad konkrétního díla, (srovnávací) kritika     překladu z portugalštiny

Mgr. Šárka Grauová, Ph.D. – okruhy:

Brazilská literatura

  • otázky jednotlivých stylů a období (počátky, baroko, arkadismus atd.)
  • jednotlivé tvůrčí osobnosti a konkrétní otázky jejich tvorby
  • tematologie (zobrazení Indiána, černošská otázka, problém severovýchodního sucha…)

Brazilská identita

Brazilská kultura po předchozí domluvě

Portugalská literatura po předchozí domluvě

Úvod > Portugalština > Závěrečné práce > Diplomová práce > Témata diplomových prací