Informace pro studenty starších (dobíhajících) forem akreditací

Studenti, kteří studují ve starší podobě akreditace (studijní obory, nikoli studijní programy), která již nenabírá nové studenty, ale nepřekročili maximální dobu studia, se nemusejí obávat, že by neměli možnost splnit předmět, který si zapisují později než v doporučeném ročníku. Pokud na začátku semestru zjistíte, že předmět, který máte ve svém studijním plánu jako povinný, nefiguruje v SIS jako vyučovaný, kontaktujte prosím vedoucího svého oddělení a sdělte mu, o jaký kurz se jedná. Vedoucí s Vámi situaci vyřeší a umožní Vám zápis do starší varianty kurzu (u předmětů, které jsou v obdobné formě realizované i v nové akreditaci), případně s Vámi domluví způsob plnění atestace u kurzu, který nemá svou obdobu v akreditaci nové.

Úvod > Aktuality > Informace pro studenty starších (dobíhajících) forem akreditací