Uznání kurzů Druhý románský jazyk místo Další cizí jazyk II Akademické čtení

Studenti nové akreditace bakalářských romanistických programů, kteří mají povinnou atestaci Další cizí jazyk II Akademické čtení, mohou místo této zkoušky plnit zkoušku z druhého románského jazyka. Tento románský jazyk se nesmí shodovat s jazykem, který je hlavní předmětem jejich studia, ani s jazykem, z nějž skládali zkoušku Cizí jazyk I (úroveň B2) v Jazykovém centru.

Zkoušku z Akademického čtení nahrazuje zkouška z druhého románského jazyka za letní semestr (zápočet za ZS tedy nestačí, ten není ani povinný pro následné plnění zkoušky, teoreticky tedy student, který již základy druhého románského jazyka ovládá, může absolvovat atestaci jen za letní semestr).

Nabídka kurzů je následující:

 

Zimní semestr – kurzy pro úplné začátečníky, ukončeno zápočtem, nenahrazuje akademické čtení

Francouzština pro romanisty I – ASZRS0037

Italština pro romanisty I – ASZRS0038

Katalánština I – ASZRS0039

Portugalština pro romanisty I – ASZRS0040

Španělština pro romanisty I – ASZRS0041

 

Letní semestr – navazující kurz, ukončeno zkouškou, která nahrazuje akademické čtení

Francouzština pro romanisty II – ASZRS0042

Italština pro romanisty II – ASZRS0043

Katalánština II – ASZRS0044

Portugalština pro romanisty II – ASZRS0045

Španělština pro romanisty II – ASZRS0046

Úvod > Aktuality > Uznání kurzů Druhý románský jazyk místo Další cizí jazyk II Akademické čtení